Reklama

Reklama

Miasto Lublin chce zmienić plan miejscowy. Na potrzeby stadionu żużlowego i Lubelskiej Akademii Futbolu

Opublikowano: 26 kwietnia 2021 11:51
Autor:

UDOSTĘPNIJ NA: UDOSTĘPNIJ NA:

Przeczytaj również:

Z Lublina Urząd Miasta Lublin przygotowuje zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w dzielnicy Za Cukrownią. Chodzi o zmiany pod obiekty sportowe, czyli Lubelską Akademię Futbolu i stadion żużlowy.

Reklama

Zmiany pod obiekty sportowe
 
Miasto Lublin przygotowało zmianę miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru ul. Przeskok, w rejonie ulic: Dworcowej, Krochmalnej, 1 Maja, Al. Zygmuntowskich i Piłsudskiego. Od piątku (23 kwietnia) projekt zmiany planu z prognozą oddziaływania na środowisko jest wyłożony do wglądu mieszkańców. Zainteresowani mogą zapoznać się z dokumentami planistycznymi i zgłosić swoje uwagi.

- Zmiana planu została zainicjowana na wniosek właścicieli nieruchomości zlokalizowanych w rejonie ul. Przeskok. Postulaty dotyczyły korekty zapisów odnośnie zachowania istniejącej zabudowy produkcyjnej i usługowej. Po przystąpieniu do zmiany planu wnioski indywidualne złożyły osoby fizyczne, podmioty prawne i jednostki Miasta. Postulaty dotyczyły między innymi: dopuszczenia odbudowy oraz rozbudowy funkcjonujących przy ul. Przeskok obiektów produkcyjnych i usługowych, lokalizacji stadionu żużlowego z zespołem boisk piłkarskich i infrastrukturą towarzyszącą oraz lokalizacji kompleksu boisk treningowych wraz z zapleczem sportowo-pobytowym na potrzeby Lubelskiej Akademii Futbolu. Proces konsultacji ma na celu zebranie uwag mieszkańców, co jest niezbędne do podjęcia dalszych działań planistycznych. W zależności od przebiegu konsultacji, podejmowane będą kolejne etapy procedury, tak by w konsekwencji móc przedłożyć projekt zmiany pod głosowanie Rady Miasta Lublin - mówi Artur Szymczyk, zastępca prezydenta Miasta Lublin ds. inwestycji i rozwoju.
 
 
Teren, którego dotyczy zmiana planu położony jest w dzielnicy Za Cukrownią, między ulicą Przeskok, planowanym przedłużeniem ulicy Lubelskiego Lipca '80, ulicą Krochmalną a rzeką Bystrzycą. To teren w znacznej części niezabudowany i niezagospodarowany. Istniejąca zabudowa występuje tylko w rejonie ul. Przeskok, są to budynki usługowe, przemysłowe i infrastruktury technicznej, budynek mieszkalny oraz inne niemieszkalne, w tym związane z jeździectwem - zabudowa dawnego Lubelskiego Klubu Jeździeckiego.
 
Co przewiduje projekt?
 
W projekcie zmiany planu podtrzymano główną funkcję terenu, czyli tereny zieleni parkowej z dopuszczeniem sportu i rekreacji oraz zabudowy usługowej. Dodatkowo, celem zabezpieczenia prawidłowej obsługi komunikacyjnej dopuszczonych funkcji sportowo-rekreacyjnych i usługowych, wydzielono tereny dróg wewnętrznych nakazując zachowanie powiązań komunikacyjnych w ramach terenu. Jako funkcję wiodącą wyznaczono lokalizację ogólnodostępnej zieleni parkowej w formie parków, skwerów, zieleńców i łąk. W ramach obszaru dopuszczono lokalizację usług sportu i rekreacji oraz lokalizację usług, w szczególności z zakresu kategorii: administracji i biur, gastronomii, kultury, oświaty i wychowania, sportu, hotelowo – turystycznej, ochrony zdrowia (z wykluczeniem szpitali i sanatoriów), usług publicznych (z wyłączeniem domów opieki społecznej).
 
W porównaniu do obecnie obowiązującego planu obszar usług towarzyszących podzielono na dwa obszary oraz wyodrębniono nowy obszar usług towarzyszących, w którym dopuszcza się lokalizację stadionu żużlowego. Poza tym, skorygowano linie zabudowy, parametry planowanej zabudowy, obszar lokalizacji terenowych urządzeń sportowo-rekreacyjnych, strefy szczególnej przestrzeni publicznej, obszar obsługi komunikacji lub parkingów w zieleni. W rejonie  projektowanego Zespołu Przyrodniczo Krajobrazowego "Meandry Bystrzycy” wyznaczono obszar zieleni izolacyjnej, oddzielający projektowany zespół od obszaru, na którym dopuszcza się lokalizację stadionu żużlowego. W ramach strefy zieleni izolacyjnej nakazano realizację zwartej, wielopoziomowej zieleni urządzonej, jako kontynuacji nasadzeń o charakterze naturalistycznym, występujących w obrębie doliny Bystrzycy. W bezpośrednim otoczeniu obszaru gdzie dopuszcza się realizację stadionu, nakazano w szczególności lokalizację zwartej, wielopoziomowej zimozielonej zieleni izolacyjnej, spełniającej rolę ochronną  –  estetyczną i przeciwhałasową dla terenów mieszkaniowych, usługowych oraz rekreacyjno-wypoczynkowych. Ustalono tam zagospodarowanie terenów nieutwardzonych wokół obiektów kubaturowych zielenią kształtowaną, z uwzględnieniem walorów przyrodniczo-krajobrazowych doliny rzecznej. Dodatkowo wprowadzono nakaz integracji obiektów dominujących z zielonym otoczeniem, np. poprzez zastosowanie "pionowych ogrodów”, czyli systemów elewacyjnych z nasadzeniami roślin na pionowych ścianach lub pnącej roślinności na elewacjach budynku. W przypadku realizacji stadionu żużlowego obowiązuje nakaz zastosowania rozwiązań technicznych ograniczających emisję hałasu na sąsiednie tereny mieszkaniowe, usługowe oraz rekreacyjno-wypoczynkowe.
 
 
Propozycja lokalizacji stadionu żużlowego w obszarze objętym zmianą planu jest kontynuacją wcześniej przyjętej strategii dotyczącej obiektów sportowych w mieście Lublin. W dolinie Bystrzycy, kilkadziesiąt lat temu, powstał otwarty stadion treningowy "Motoru Lublin” przy ul. Kresowej. Również bliżej Śródmieścia przy al. Zygmuntowskich powstały kubaturowe obiekty sportowe, w tym zadaszone, które obecnie są użytkowane jako stadion żużlowy "Motoru Lublin”. Potem na przedłużeniu ul. Muzycznej, także w obrębie doliny Bystrzycy, wybudowano stadion piłkarski "Arena Lublin” wraz z miejscami parkingowymi.
 
- Propozycja kontynuacji tych funkcji na terenie wcześniej zajmowanym przez Lubelski Klub Jeździecki, jest wiec konsekwencją realizowania funkcji sportowych i rekreacyjnych w pobliżu Bystrzycy. Lokalizacja "nowego” stadionu żużlowego przy al. Zygmuntowskich była przedmiotem analiz architektonicznych i ekonomicznych na etapie opracowanej wstępnie koncepcji stadionu. Z uwagi na ograniczenie powierzchniowe terenu obecnego stadionu żużlowego przy Al. Zygmuntowskich oraz ograniczenia wysokościowe sygnalizowane przez wojewódzkiego i miejskiego konserwatora zabytków, budowa nowoczesnego obiektu stadionu żużlowego możliwa będzie w nowej lokalizacji, uwzględnionej w zmienionym planie - informuje Justyna Góźdź z biura prasowego w Kancelarii Prezydenta Miasta Lublin.
 
Zmiana umożliwi budowę Lubelskiej Akademii Futbolu
 
Oprócz tego, zmiana planu umożliwi realizację drugiego etapu inwestycji Lubelskiej Akademii Futbolu. W pierwszej kolejności powstaną 4 boiska piłkarskie wraz z instalacjami drenażu/napowietrzania, nawadniania/zraszania, podgrzewania płyty dwóch boisk oraz m.in. piłkochwyty z fundamentami. Na tę część prac, w odpowiedzi na złożony wniosek, spółka uzyskała już pozwolenie na budowę. Z kolei drugi etap dotyczy budowy pozostałych 3 boisk piłkarskich z infrastrukturą towarzyszącą, obiektu treningowo-szkoleniowego wraz z halą sportową oraz budynku technicznego i infrastruktury drogowej oraz parkingowej, jak również przestrzeni rekreacyjnej. Harmonogram inwestycji zakłada zakończenie jej pierwszego etapu do końca września, a całkowitą finalizację do 31 października 2022 roku.
 
Gdzie jest wyłożony projekt, kiedy odbędzie się dyskusja?
 
Projekt planu będzie wyłożony do publicznego wglądu w terminie od 23 kwietnia do 17 maja, w godzinach od 8.00 do 15.00 w siedzibie Urzędu Miasta Lublin, Wydział Planowania, ul. Wieniawska 14, XII piętro, pokój nr 1206A, jak również na stronach internetowych Biuletynu Informacji Publicznej UM Lublin w zakładce planowanie przestrzenne. Z uwagi na stan epidemii, chęć osobistego zapoznania się z projektem zmiany planu w siedzibie Urzędu Miasta Lublin, należy wcześniej zgłosić na kontakt e-mailowy: [email protected] lub telefoniczny pod nr tel. 81 466 23 00 w celu umówienia spotkania.
 
 
Z kolei dyskusję publiczną nad rozwiązaniami planistycznymi zaplanowano na 11 maja o godzinie 13.00 w Ratuszu (Plac Króla Władysława Łokietka 1, parter – sala nr 2). Chęć wzięcia udziału w dyskusji publicznej niezależnie od jej formy przeprowadzenia należy zgłosić telefonicznie pod nr tel. 81 466 23 00 lub na adres e-mail: [email protected] do 7 maja. O formie dyskusji publicznej osoby, które zgłosiły chęć wzięcia w niej udziału, zostaną powiadomione telefonicznie lub e-mailowo w terminie do10 maja.
 
Natomiast uwagi należy składać na piśmie lub drogą elektroniczną do Prezydenta Miasta Lublin, Pl. Króla Władysława Łokietka 1, 20-109 Lublin, e-mail: [email protected], ePUAP: /UMLublin/SkrytkaESP z podaniem imienia i nazwiska lub nazwy jednostki organizacyjnej i adresu, oznaczenia nieruchomości, której uwaga dotyczy, w nieprzekraczalnym terminie do 31 maja.

UDOSTĘPNIJ NA: UDOSTĘPNIJ NA:
wróć na stronę główną

ZALOGUJ SIĘ - Twoje komentarze będą wyróżnione oraz uzyskasz dostęp do materiałów PREMIUM.

e-mail
hasło

Nie masz konta? ZAREJESTRUJ SIĘ Zapomniałeś hasła? ODZYSKAJ JE

Komentarze (0)

Wysyłając komentarz akceptujesz regulamin serwisu. Zgodnie z art. 24 ust. 1 pkt 3 i 4 ustawy o ochronie danych osobowych, podanie danych jest dobrowolne, Użytkownikowi przysługuje prawo dostępu do treści swoich danych i ich poprawiania. Jak to zrobić dowiesz się w zakładce polityka prywatności.