Reklama

Reklama

Zmienią plan miejscowy przedłużenia al. Solidarności w Lublinie

Opublikowano: 1 maja 2021 12:20
Autor: oprac. Joanna Niećko

UDOSTĘPNIJ NA: UDOSTĘPNIJ NA:

Przeczytaj również:

Wiadomości Zaczęły się konsultacje planistyczne projektu miejscowego zagospodarowania pzrestrzennego dla przełużenia al. Solidarności. Celem zmian jest spełnienie oczekiwań właścicieli pobliskich działek i zapewniających zagospodarowanie pod funkcje o charakterze publicznym.

Reklama

Zmiany dla przełużenia al. Solidarności
 
Miasto Lublin zaczęło konsultacje planistyczne projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla przedłużenia al. Solidarności, w północno-zachodniej części miasta, w rejonie ulic: Kmieca, Główna, Deszczowa, Mgielna, Wądolna i Jaśminowa.
 
 
- W nadrzędnym dokumencie kształtującym politykę przestrzenną Miasta Lublin, czyli Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego, na obszarze objętym opracowaniem wyznaczone zostały między innymi: tereny zabudowy jednorodzinnej, jednorodzinnej i usługowej, jednorodzinnej o niskiej intensywności, usługowe oraz tereny zieleni o różnym charakterze. Projekt planu zakłada rozwój zabudowy zgodnie z tymi kierunkami, a celem zmiany planu jest osiągnięcie rozwiązań kompromisowych, spełniających zarówno oczekiwania właścicieli działek, którzy chcą na nich realizować swoje inwestycje, jak również zapewniających zagospodarowanie przestrzeni pod funkcje o charakterze publicznym w sposób zaspokajający potrzeby dzielnicy. Proces konsultacji ma na celu zebranie uwag mieszkańców, co jest niezbędne do podjęcia dalszych działań planistycznych. W zależności od przebiegu konsultacji, podejmowane będą kolejne etapy procedury, tak by w konsekwencji móc przedłożyć projekt planu pod głosowanie Rady Miasta Lublin - mówi Małgorzata Żurkowska, zastępca dyrektora Wydziału Planowania, Główny Urbanista Miasta.
 
Co jest w projekcie?
 
Opracowany projekt planu obejmuje tereny o powierzchni ok. 130 ha, dla których w części obowiązuje miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego, przyjęty uchwałą Rady Miasta Lublin z 2002 roku ze zmianami. Pozostała część obszaru objętego projektem planu, nie posiada obowiązującego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. Tym samym wykładany projekt planu uwzględnia ustalenia obowiązującego planu miejscowego oraz wyznacza nowe tereny przeznaczone pod zabudowę – głównie mieszkaniową jednorodzinną oraz mieszkaniowo - usługową na obszarach, które dotychczas nie miały planu miejscowego lub w obowiązującym planie przeznaczone były pod uprawy polowe bez prawa zabudowy.
 
Przy konkretyzowaniu przeznaczenia poszczególnych terenów, zasad ich zagospodarowania, zasad kształtowania zabudowy oraz wskaźników zagospodarowania, brane były pod uwagę takie uwarunkowania jak: przyrodnicze  – położenie w obrębie doliny Czechówki, przebieg Ekologicznego Systemu Obszarów Chronionych, ukształtowanie terenu - w szczególności cenne skarpy oraz obszary ochrony ujęcia wody Sławinek, kulturowe – położenie względem Muzeum Wsi Lubelskiej (obszaru wpisanego do Rejestru Zabytków Województwa Lubelskiego) i lokalizację stanowisk archeologicznych, infrastrukturalne – przebieg sieci wodociągowej, kanalizacyjnej, gazowej, ciepłowniczej, elektroenergetycznej, komunikacyjne – układ drogowy oparty na różnych klasach dróg publicznych i wewnętrznych.
 
Do kiedy jest udostępniony projekt, kiedy będzie dyskusja?
 
Projekt planu wraz z prognozą oddziaływania na środowisko udostępniony będzie od 26 kwietnia do 21 maja w godzinach od 8.00 do 15.00, w siedzibie Urzędu Miasta Lublin (Wydział Planowania, ul. Wieniawska 14, XII piętro, pokój nr 1206A), jak również na stronach internetowych Biuletynu Informacji Publicznej UM Lublin w zakładce planowanie przestrzenne. Z uwagi na stan epidemii w celu osobistego zapoznania się z projektem planu należy wcześniej umówić spotkanie za pośrednictwem poczty elektronicznej: [email protected] lub telefonicznie: 81 466 23 00.
 
 
Z kolei dyskusja publiczna nad przyjętymi w projekcie planu rozwiązaniami zaplanowano na 20 maja o godzinie 13.00 w Ratuszu (Plac Króla Władysława Łokietka 1, parter - sala nr 2). Chęć wzięcia udziału w dyskusji publicznej niezależnie od jej formy przeprowadzenia, należy zgłosić telefonicznie pod nr tel. 81 466 23 00 lub na adres e-mail: [email protected] do 17 maja. O formie dyskusji publicznej osoby, które zgłosiły chęć wzięcia w niej udziału, zostaną powiadomione telefonicznie lub e-mailowo w terminie do 19 maja. W związku ze stanem epidemii możliwe jest przeprowadzenie dyskusji publicznej za pomocą środków komunikacji elektronicznej. O ostatecznej formie przeprowadzenia dyskusji, osoby zarejestrowane informuje Wydział Planowania. W przypadku dyskusji publicznej realizowanej za pomocą środków komunikacji elektronicznej, dla zarejestrowanych osób zostanie wygenerowany link do spotkania, który zostanie przesłany w e-mailu. Forma dyskusji publicznej dostosowana jest do ilości zgłoszonych uczestników oraz możliwości jej zorganizowania w reżimie sanitarnym.

Uwagi należy składać do 7 czerwca, na piśmie lub drogą elektroniczną do Prezydenta Miasta Lublin (Plac Króla Władysława Łokietka 1, 20-109 Lublin), e-mail: [email protected], ePUAP: /UMLublin/SkrytkaESP z podaniem imienia i nazwiska lub nazwy jednostki organizacyjnej i adresu, oznaczenia nieruchomości, której uwaga dotyczy.

UDOSTĘPNIJ NA: UDOSTĘPNIJ NA:
wróć na stronę główną

ZALOGUJ SIĘ - Twoje komentarze będą wyróżnione oraz uzyskasz dostęp do materiałów PREMIUM.

e-mail
hasło

Nie masz konta? ZAREJESTRUJ SIĘ Zapomniałeś hasła? ODZYSKAJ JE

Komentarze (0)

Wysyłając komentarz akceptujesz regulamin serwisu. Zgodnie z art. 24 ust. 1 pkt 3 i 4 ustawy o ochronie danych osobowych, podanie danych jest dobrowolne, Użytkownikowi przysługuje prawo dostępu do treści swoich danych i ich poprawiania. Jak to zrobić dowiesz się w zakładce polityka prywatności.