Dziś są imieniny: Ilony, Jerzego, Wojciecha

Redakcja  
dodane: 22-04-2016 14:13   |   wyświetleń: 1202

„Nowy” Rektor UMCS

Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej dokonał dziś wyboru Rektora na kadencję 2016-2020. W wyborach zwyciężył prof. dr hab. Stanisław Michałowski - obecny Rektor UMCS.
„Nowy” Rektor UMCSfoto. UMCS Lublin 
Wyboru dokonano dzisiaj, 22 kwietnia, w Auli Uniwersyteckiej Wydziału Prawa i Administracji UMCS. Zebrane tam kolegium elektorów reprezentujące wszystkich członków społeczności akademickiej Uniwersytetu dokonało wyboru Rektora Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej na kadencję 2016-2020. Uczelnią przez najbliższe 4 lata będzie rządzić prof. dr hab. Stanisław Michałowski. Pokonał on w wyborach prof. dr hab. Ryszard Berę stosunkiem głosów 149 – 32.

Sylwetka Rektora:

Prof. dr hab. Stanisław Michałowski to absolwent UMCS z czterdziestoletnim stażem pracy naukowo-dydaktycznej. Studia historyczne ukończył na Wydziale Humanistycznym UMCS w Lublinie w 1977 r.

Już w trakcie studiów rozpoczął pracę w Uniwersytecie - początkowo w Międzyuczelnianym Instytucie Nauk Politycznych, a następnie na Wydziale Politologii. W 1983 r. obronił na Wydziale Humanistycznym UMCS pracę doktorską poświęconą działaczowi Polskie Partii Socjalistycznej - Władysławowi Kunickiemu. Zainteresowania tym nurtem politycznym zaowocowały przygotowaniem rozprawy habilitacyjnej pt. Myśl polityczna Polskiej Partii Socjalistycznej (1918-1939), która stanowiła podstawę kolokwium habilitacyjnego w 1995 r.

1 października 2000 r. Stanisław Michałowski został mianowany na stanowisko profesora nadzwyczajnego UMCS. Tytuł profesora uzyskał w 2014 r.

Wspomniane wyżej badania naukowe, inspirowane przez promotora prof. Albina Koprukowniaka, stanowiły podstawę do szerszej aktywności społecznej. Od bohaterów swych pierwszych prac przejął bowiem przekonanie, że człowiek wykształcony powinien cechować się dużą wrażliwością społeczną, a zarazem powinien być aktywny w działaniach na rzecz innych ludzi.

Duże znaczenie dla badań naukowych prof. Michałowskiego miał rok 1994. Został wtedy wybrany do Rady Miejskiej Lublina, w której przewodniczył Komisji Budżetowo-Ekonomicznej oraz reprezentował miasto w pracach Lubelskiego Sejmiku Samorządowego (pełnił w nim funkcję wiceprzewodniczącego Komisji Budżetowej). W tym czasie położono podstawy pod rewitalizację Starego Miasta w Lublinie oraz przebudowano część Krakowskiego Przedmieścia, dzięki czemu powstał popularny Deptak. To zaangażowanie na rzecz Lublina i jego mieszkańców jest wielkim atutem Magnificencji Rektora.

Jest On autorem i współautorem ponad 120 różnego rodzaju rozpraw naukowych, wśród których wymienić należy m.in.: Mieczysław Biernacki (1862-1948). Lekarz i społecznik (1988); Władysław Kunicki (1872-1941). Życie-działalność-poglądy (1990); Myśl polityczna Polskiej Partii Socjalistycznej (1918-1938) (1994); Sto lat współczesnych wodociągów w Lublinie 1899-1999 (1999). Redagował i współredagował m.in. następujące prace zbiorowe: samorząd terytorialny III Rzeczypospolitej. Dziesięć lat doświadczeń (2002); Samorząd lokalny w Polsce. Społeczno-polityczne aspekty funkcjonowania (2004); Władza lokalna a media. Zarządzanie informacją - public relations - promocja jednostek samorządu terytorialnego (2006); Przywództwo lokalne a kształtowanie demokracji partycypacyjnej (2008); Demokracja bezpośrednia w samorządzie terytorialnym (2012 ); 25 lat samorządu terytorialnego w Polsce Bilans doświadczeń (praca w druku).

W efekcie badań prowadzonych w kierowanym przez Profesora od 1998 roku Zakładzie Samorządów i Polityki Lokalnej, dwie osoby uzyskały stopnie doktora habilitowanego, a 11 seminarzystów (w tym jedna osoba z Ukrainy) prof. Michałowskiego obroniło prace doktorskie. Profesor opiniował zarazem dorobek naukowy w sześciu przewodach habilitacyjnych i recenzował 19 rozpraw doktorskich. Bardzo dobre kontakty ze studentami i wiedza merytoryczna sprawiają, że dużą popularnością cieszą się prowadzone przez Niego seminaria magisterskie i licencjackie. Dotychczas był On bowiem promotorem około 550 prac. Pod opieką naukową Profesora przebywało też pięciu stypendystów Kirklanda z Ukrainy, Białorusi i Słowacji.

W latach 1999-2005 pełnił na Wydziale Politologii funkcję prodziekana ds. studenckich, a następnie przejął obowiązki dziekana. W tym czasie Wydział ugruntował swą czołową pozycję wśród wydziałów politologii w Polsce. Uzyskał I kategorię Komitetu Badań Naukowych oraz akredytacje Państwowej Komisji Akredytacyjnej dla wszystkich prowadzonych kierunków studiów: politologii, stosunków międzynarodowych oraz dziennikarstwa i komunikacji społecznej, a także ponowną akredytację Uniwersyteckiej Komisji Akredytacyjnej dla kierunku politologia.

W roku 2008 objął stanowisko Prorektora ds. Studenckich. Pełniąc je doprowadził do wypracowania form stałego kontaktu z samorządem studenckim, co stanowiło podstawę do szybkiego rozwiązywania pojawiających się nieprawidłowości w obsłudze studentów oraz przygotowania mechanizmów wspomagania ich aktywności. Radykalnej poprawie uległy warunki w domach studenckich dzięki modernizacji Domu Studenta "Helios" (ze środków z funduszu socjalnego) i przebudowie Domu Studenta „Femina" (ze specjalnej dotacji, którą uzyskał z MNiSW). Zmodernizowano też dużą część Akademickiego Centrum Kultury "Chatka Żaka" w wyniku realizacji projektu pod nazwą "Inkubator Medialny", na który pozyskał środki unijne z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego. Niewątpliwym osiągnięciem stało się też podjęcie skutecznych działań na rzecz radykalnej poprawy obsługi studentów niepełnosprawnych.

Prof. Michałowski, pełniąc funkcję prorektora, wchodził w skład Senatu UMCS. Pracował w kilku stałych komisjach senackich, kierując jednocześnie pracami dwóch z nich: Komisją Budżetu i Finansów oraz Dydaktyki i Wychowania. W zakończonej w 2011 r. kadencji władz Komitetu Nauk Politycznych PAN pełnił funkcję wiceprzewodniczącego. Jest członkiem: Polskiego Towarzystwa Nauk Politycznych, Polskiego Towarzystwa Historycznego oraz Lubelskiego Towarzystwa Naukowego. Praktyczne doświadczenia samorządowe prof. Michałowskiego oraz wiedza, jaką posiada z tego zakresu, powodują, że jest znanym ekspertem w środowisku samorządowym. Uczestniczy w wymianie doświadczeń z władzami samorządowymi Ukrainy, a także otrzymuje zaproszenia do gremiów, które przygotowują strategie rozwoju naszego miasta i województwa. Koordynował między innymi, w ramach Rady Rozwoju Miasta Lublin, prace dotyczące części koncepcji Lublin 2020, noszącej nazwę Miasto przyjazne. W 2011 r. został też powołany przez Zarząd Województwa Lubelskiego na przewodniczącego Rady Społecznej Centrum Onkologii Ziemi Lubelskiej im. Św. Jana z Dukli i pełnił tę funkcję do ubiegłego roku. W 2012 r. społeczność Naszego Uniwersytetu powierzyła prof. Stanisławowi Michałowskiemu funkcję Rektora.

Laureat m.in. Nagrody Obywatelskiej Prezydenta RP z okazji 25-lecia samorządności. To prestiżowe wyróżnienie otrzymał za „wieloletnie zaangażowanie w działalność na rzecz społeczności lokalnej”. Wyróżniony za wybitne zasługi dla środowiska sportowego województwa lubelskiego.  Ambasador Lubelskiego Klubu Biznesu 2013 „za inicjowanie działań w zakresie współpracy nauki i biznesu oraz zaangażowanie w tworzenie lubelskiego ośrodka naukowego”. Otrzymał także Nagrodę zespołową Ministra w roku 2002, Nagrodę Ministra za działalność organizacyjną w roku 2013. Odznaczony m.in.: Srebrnym Krzyżem Zasługi, Złotym Krzyżem Zasługi, Medalem Komisji Edukacji Narodowej.

Źródło: UMCS Lublin

Komentowane

Nie dodano żadnego komentarza...
dodaj komentarz

Komentowane z fb

Ostanio opublikowane artykuły:

Protest nauczycieli
Protest nauczycieli 420 nauczycieli z Lubelszczyzny uczestniczyło w sobotniej manifestacji przed Ministerstwem Oświaty. Razem z kolegami z całego kraju domagali się większych podwyżek płac, lepszej polityki edukacyjnej rządu i odwołania minister Anny Zalewskiej.
Krwiodawcy odznaczeni
Krwiodawcy odznaczeni Bezinteresownie dzielą się tym, co najcenniejsze. Sobota była dniem podziękowań Honorowym Dawcom Krwi za ich dar życia.
Do szpitala z policyjną eskortą
Do szpitala z policyjną eskortą Przez kilkanaście kilometrów policjanci z lubelskiej drogówki eskortowali do szpitala samochód z wymagającym natychmiastowej pomocy chłopcem. Liczyła się każda minuta. Maluch bardzo szybko trafił pod opiekę lekarzy.
Podsumowanie tygodnia na drogach
Podsumowanie tygodnia na drogach Podsumujmy co wydarzyło się na lubelskich drogach podczas mijającego tygodnia.
Śmiertelna brawura!
Śmiertelna brawura! Tragedia w rejonie węzła Rudnik. Jena osoba nie żyje, dwie zostały ranne!
Morsy kończą sezon w stylu Wikingów
Morsy kończą sezon w stylu Wikingów W najbliższą sobotę o godzinie 14.00 wielbiciele lodowatych kąpieli po raz ostatni w tym sezonie wejdą do Zalewu Zemborzyckiego.
27 letnia ofiara piątkowej eksplozji nie żyje
27 letnia ofiara piątkowej eksplozji nie żyje W szpitalu w Łęcznej zmarła ranna w piątkowej eksplozji 27 letnia Marlena.
Jak Polacy wybili się na niepodległość? Patriotyczna wystawa w ...
Jak Polacy wybili się na niepodległość? Patriotyczna wystawa w Muzeum Lubelskim Polskość, patriotyzm i tożsamość narodowa - to tylko niektóre z tematów, których dotykać będzie wystawa "Czas na Niepodległą". Wernisaż odbędzie się dzisiaj na Zamku Lubelskim o godzinie 18.00.
Zgłoś temat

Zobacz inne galerie

Bój o „Złotą Kielnię” [GALERIA]Szeregi lubelskiej policji zasilone o 111 nowych funkcjonariuszy„Bezpiecznie zachciało się żyć!” z De Mono w LublinieWładze województwa zainaugurowały rok szkolnyKolejne odkrycia archeologów na Placu LitewskimPrzyjechał z zamiarem sprzedaży na straganie. Wrócił z podpalonym samochodemRunmageddon Kids w Stalowej Woli. Wygrał chłopiec z Lublina!Tirem potrącił dwie rowerzystki. Jedna z nich zmarła na miejscuTrwa przebudowa stadionu lekkoatletycznegoPierwszy Runmageddon Games LublinTurniej Par Patrolowych Odebrali dyplomy dla najlepszych „skarbówek”

Obejrzyj

Radosław Brzózka na spotkaniu z dziećmi w LubliniePilnie poszukiwani samorządowcy, którzy sami sobie przyznali nagrodyMowa nienawiści prowadzi do przemocyDzień Pamięci o HolokauścieDworzec metropolitalny w Lublinie – jest koncepcja, czas na projektOdroczony wyrok w sprawie Krzysztofa ŻukaPoznaliśmy program lubelskich obchodów 100-lecia odzyskania niepodległościNowy oddział ratunkowy w LublinieOtwarcie zrewitalizowanej studzienki w Lublinie!Targowisko przy Ruskiej - reaktywacja Organizacje pozarządowe z wyróżnieniami od Wojewody LubelskiegoVeganmania w Lublinie [WIDEO]

Wydarzenia dodajwszystkie

Kwiecień 2018
Pn Wt Śr Cz Pt So N
26272829303101
02030405060708
09101112131415
16171819202122
23242526272829
30
01
02
03
04
05
06
Reklamy

Aktualne ceny paliw

ON ONgold 95 98 LPG
4,48 - 4,61 4,89 -

Dyżurna apteka

"HEMPLA 5" - ul. Zesłańców Sybiru 5,
81 534 70 91

Prognoza pogody

Ogłoszenia   dodajwszystkie

Kupię: kupię spółke
DEBERG LIMITED - Skup Zadłużonych Spółek z o.o. S.A. Ltd , GMbH oraz Jednoosobowych Działalności Gospodarczych. Skupiamy się na działalności umożliwiających podjęcie czynności, które zmierzają do ...
Kupię: kupię spółke
Skupujemy Spółki i pomagamy w Wstępowaniu jako zarząd kryzysowy w sytuacjach, kiedy obecny zarząd nie jest wstanie udźwignąć ciężaru związanego z prowadzeniem spółki, jak również ...
Dam pracę: Zatrudnię Elektromonterów – Włochy
Zatrudnię Elektromonterów do Włoch (okolice Bergamo). Proste prace instalacyjne na terenie centrum logistycznego. Zakwaterowanie, przejazdy. Umowa o pracę, odzież ochronna, wyżywienie oraz elektronarzędzia. Wymagamy wykształcenia ...
Kupię: kupię spółke
Kupimy udziały w Spółkach oraz Jednoosobowych Działalnościach Gospodarczych znajdujących się na krawędzi bankructwa Występujemy w roli upadłego i podejmujemy się negocjacji z pracownikami i wierzycielami. Oferujemy ...
Kupię: kupię spółkę
Pomagamy zadłużonym podmiotom znajdującym się w krytycznej sytuacji finansowej. Jesteśmy obecni na rynku od ponad 15 lat i jako firma z wieloletnim doświadczeniem w branży ...
Dam pracę: Zatrudnimy Tłumaczy 68,72
Mikrotech S.A. w Krośnie poszukuje osoby do współpracy w zakresie tłumaczeń biznesowych. Praca polega na tłumaczeniu specjalistycznych tekstów oraz korekty gotowych tekstów w językach: niemiecki, włoski, rosyjski, ...
Dam pracę: Zatrudnimy Tłumaczy 68.72
Mikrotech S.A. w Krośnie poszukuje osoby do współpracy w zakresie tłumaczeń biznesowych. Praca polega na tłumaczeniu specjalistycznych tekstów oraz korekty gotowych tekstów w językach: niemiecki, włoski, rosyjski, ...
Dam pracę: Lektor angielskiego online
Jeśli poszukujesz pracy jako lektor języka angielskiego, chcesz się samorealizować, pracować zdalnie, decydować ile oraz kiedy pracujesz to ta praca jest właśnie dla ciebie. Szkoła Językowa ...
Dam pracę: Agencja Pracy Tymczasowej Netkadra oferuje
Agencja Pracy Netkadra poszukuje dla swojego klienta pracownika na stanowisko: tłumacz języka angielskiego; języka niemieckiego – praca zdalna Wymagania: biegła znajomość ww. języków w mowie i piśmie, ...
Dam pracę: Pracownik Centrum Obsługi Telefonicznej
Agencja Pracy Tymczasowej Netkadra (nr 13630) poszukuje dla swojego Klienta pracownika na stanowisko: Pracownik Centrum Obsługi Telefonicznej Miejsce pracy: praca zdalna Mile widziane doświadczenie na podobnym stanowisku ...
Dam pracę: Agencja pracy Netkadra poszukuje pracowników na stanowisko: tłumacz – praca ...
Dam pracę: Pracownik produkcji
Manpower (Agencja zatrudnienia - numer certyfikatu 412) to światowy lider w dziedzinie HR o ponad 60-cio letniej tradycji. Obecnie dla jednego ze swoich Klientów poszukuje ...
Dam pracę: Pracownik produkcji
Manpower (Agencja zatrudnienia - numer certyfikatu 412) to światowy lider w dziedzinie HR o ponad 60-cio letniej tradycji. Obecnie dla jednego ze swoich Klientów poszukuje ...
Dam pracę: Pakowacz
Manpower (Agencja zatrudnienia - numer certyfikatu 412) to światowy lider w dziedzinie HR o ponad 60-cio letniej tradycji. Obecnie dla jednego ze swoich Klientów poszukuje ...
Dam pracę: Operator maszyn
Manpower (Agencja zatrudnienia - numer certyfikatu 412) to światowy lider w dziedzinie HR o ponad 60-cio letniej tradycji. Obecnie dla jednego ze swoich Klientów poszukuje ...
Dam pracę: Spawacz
Manpower (Agencja zatrudnienia - numer certyfikatu 412) to światowy lider w dziedzinie HR o ponad 60-cio letniej tradycji. Obecnie dla jednego ze swoich Klientów poszukuje ...
Dam pracę: Operator wózka widłowego
Manpower (Agencja zatrudnienia - numer certyfikatu 412) to światowy lider w dziedzinie HR o ponad 60-cio letniej tradycji. Obecnie dla jednego ze swoich Klientów poszukuje ...
Inne: Skup Aut za Gotówkę - Małopolska, Śląsk, Opolskie ...
Nasza firma oferuje skup aut osobowych i dostawczych, wszystkich marek – z bezpłatnym dojazdem do klienta. Skupujemy auta niezależnie od ich stanu technicznego i wizualnego, ...
Dam pracę: Operator wózków widłowych
Manpower (Agencja zatrudnienia - numer certyfikatu 412) to światowy lider w dziedzinie HR o ponad 60-cio letniej tradycji. Obecnie dla jednego ze swoich Klientów poszukuje ...
Dam pracę: Lektor angielskiego online
Jeśli poszukujesz pracy jako lektor języka angielskiego, chcesz się samorealizować, pracować zdalnie, decydować ile oraz kiedy pracujesz to ta praca jest właśnie dla ciebie. Szkoła Językowa ...

Starsze artykuły

Susz trzymał w komodzie
Policjanci weszli wczoraj na teren jeden ...
Sylwestrowy Turniej wygrał RUMO-Empatia Team
MVP turnieju (Najbardziej Wartościowy Zawodnik) – Maciej Leszczuk.Grupa A:1. Lubelski ...
Tomasz Borowiec brązowym medalistą Pucharu Świata w Kickboxingu
W zawodach dzięki wsparciu finansowemu z Gminy Lublin brał udział ...
Podsumowanie Świąt: czasu tragicznych wypadków.
Święta nie dla wszystkich były czasem spokoju i radości. W województwie ...
Wpadł z kontrabandą
   Wczoraj policjanci ruchu drogowego zatrzymali kierującego VW passatem w miejscowości ...
Władze województwa zainaugurowały rok szkolny
Wojewódzka inauguracja roku szkolnego odbyła się wczoraj w Zespole ...
Okradli 72-latkę „na syna”
Kobieta odebrała telefon  stacjonarny, w którym nieznany mężczyzna podał się za ...
IV Lubelskie Dni Promujące Zdrowie
W programie znajdziemy bogatą ofertę bezpłatnych konsultacji w placówkach medycznych ...
Recydywista wrócił za kratki
44-letni lublinian poznał swoją przyszłą ofiarę w autobusie miejskiej komunikacji. ...
UMCS będzie miał swój żłobek
W najbliższy poniedziałek, 7 marca, ruszy rekrutacja do nowo utworzonego ...
Za handel narkotykami na terenie Lublina odpowiedzą przed sądem
Ze zgromadzonych przez prokuraturę dowodów wynika, że ...
Konkurs plastyczny "Czym się Lublin chwali?"
Jego celem jest rozwijanie kreatywności, uzdolnień plastycznych i wrażliwości artystycznej ...
XVIII Sesja Rady Miasta Lublin (19 maja)
Porządek obrad:Otwarcie sesji.Komunikaty Przewodniczącego Rady Miasta Lublin.Zatwierdzenie protokołu XVII sesji ...
Kobiecie zabrakło zdrowego rozsądku: Z promilami, bez ważnego przeglądu i ...
Wczoraj tuż po godzinie 20:30 dyżurny lubelskich policjantów otrzymał zgłoszenie ...
Wybuch w mieszkaniu w Świdniku - dwie osoby poważnie ranne ...
Początkowo wydawało się, że był to wybuch gazu. ...
Szybki PIT w Galerii Olimp
Urzędnicy udzielą również informacji na tematy związane z rozliczeniami podatkowymi tj. ...
Chciał wyskoczyć z IV piętra. Był poszukiwany listem gończym ...
Dzięki policyjnym negocjatorom, desperat został zatrzymany. Jak się okazało, 30-latek ...
Denis Urubko opuścił bazę i samotnie wyruszył w kierunku szczytu ...
Krzysztof Wielicki – kierownik zimowej wyprawy na K2 poinformował, ...
Krwiodawcy odznaczeni
Dzięki ich pomocy i zaangażowaniu uratowano wielu ludzi. Krwiodawcy i ...
Pracownicy piekarni protestują przeciwko szykanom
Wczoraj o 13.30 przed Urzędem Miasta w Łukowie zgromadziła się ...
Zgubił ich nałóg, zaatakowali policjanta
- Do zdarzenia doszło wczoraj, około godziny 20.30 w ...
Beata Szydło w Łukowie
Spotkanie z kandydatką Prawa i Sprawiedliwości na premier rządu Beatą ...
Znak przedsiębiorczości i wyróżnienie specjalne dla Bialskich Cudów ...
Certyfikat daje dodatkowo rękojmię, że przedsiębiorstwa go posiadające są ...
"Wprost" zamieszcza oświadczenie w sprawie publikacji o senatorze
Chodziło o artykuł, który ukazał się w 11 numerze „Wprost” ...
Kontrabanda w bochenku chleba i etui telefonu
Dziś rano łukowscy policjanci zwalczający przestępczość gospodarczą dowiedzieli się, że ...
Ulica Muzyczna: Rodzice i uczniowie toną w błocie
Wszędzie wokół błoto, nie można nigdzie zaparkować - komentuje ...
Ponad 1,5 kg marihuany na własny użytek, dla relaksu i ...
     Kryminalni z Łęcznej zabezpieczyli ponad 1,5 ...
Zima w Twojej kuchni: przepisy na grzańca
Grzane piwo – klasyka gatunkuWprawdzie w sklepach można dostać gotowe ...
Włamywacz z Lublina poddaje się karze
Jedno ze zgłoszeń o włamaniu policjanci  z VI ...
Kongres Inicjatyw Europy Wschodniej w Lublinie - od 29 września ...
Kongres Inicjatyw Europy Wschodniej na stałe wpisał się w ...
Celnicy walczyli z hazardem na giełdzie w Elizówce
Kontrolując legalność urządzania gier hazardowych funkcjonariusze sprawdzili ...
Wydawca
lukasMedia Sp. z o.o.
21-400 Łuków, ul. Prusa 4a
NIP: 825-217-53-64, regon: 361500266,
KRS: 0000557617
kontakt@lukas.media.pl
PREZES ZARZĄDU, WŁAŚCICIEL
Marcin Wysokiński
Marcin.Wysokinski@lukas.media.pl
Redakcja
REDAKCJA mail główny:
redakcja@lublin24.pl
REDAKTOR NACZELNY
Cezary Potapczuk
tel. 790-881-081
cezary@lublin24.pl
Redaktor prowadząca
Aleksandra Drozdowska
tel. 512-24-21-24
aleksandra@lublin24.pl
Redaktor prowadząca
Ewelina Smalec
tel. 501-050-024
ewelina@lublin24.pl
Redaktor
Monika Blandyna Lewkowicz
tel. 501-92-24-24
monika@lublin24.pl
Redaktor
Joanna Mazurek
tel. 501-93-24-24
joanna@lublin24.pl
Reklama
Doradca Klienta Biznesowego
Katarzyna Ryzner
tel. 577-781-081
katarzyna@lublin24.pl
Doradca Klienta Biznesowego
Krzysztof Stefaniak
tel. 720-081-081
krzysztof@lublin24.pl
Dział Reklamy reklama@lublin24.pl

Dział Foto / Wideo
Mateusz Paśkucki
tel. 602-844-775
foto@lublin24.pl

lublin24 bialapodlaska24