Dziś są imieniny: Pawła, Piotra, Salomei

Redakcja  
dodane: 06-04-2016 12:41   |   wyświetleń: 485

Kapitał Ludzki miasta doceniony w „Raporcie polskich metropolii 2015”

Wysoka aktywność społeczna wyróżnia Lublin spośród 12 polskich metropolii. Raport PwC wskazuje, że najsilniejszą stroną miasta jest kapitał ludzki wzmacniany przez silne centrum akademickie. Według danych przedstawionych w raporcie, bardzo wysoko kształtuje się jakość życia w Lublinie, a środki unijne pozyskiwane są w skuteczny sposób.
Kapitał Ludzki miasta doceniony w „Raporcie polskich metropolii 2015”foto. UM Lublin 
Lublin jest jednym z miast, które odnotowały najwyższe tempo wzrostu, razem z Wrocławiem, Krakowem i Rzeszowem. Celem "Raportu polskich metropolii 2015” jest określenie kapitałów rozwojowych, którymi dysponują polskie metropolie. Według pomiaru potencjału rozwojowego 12 miast, zgodnie z metodyką PwC, dla rozwoju niezbędne jest jednoczesne posiadanie kilku różnorodnych zasobów, tzw. 7 kapitałów miasta: Kapitał Źródeł Finansowania, Kapitał Instytucjonalno-Demokratyczny, Kapitał Techniczny i Infrastrukturalny, Kapitał Jakości Życia, Kapitał Atrakcyjności Inwestycyjnej, Kapitał Kultury i Wizerunku oraz Kapitał Ludzki i Społeczny.

- Lublin odnotował wielki skok inwestycyjny na przestrzeni kilku ubiegłych lat. Staliśmy się docenianym ośrodkiem kulturalnym, akademickim i sportowym na mapie Polski i Europy. Konsekwentnie dążymy do poprawy życia mieszkańców, a pierwsze efekty są już widoczne nie tylko w przestrzeni miejskiej, ale również w świadomości Lublinian. Jesteśmy miastem stawianym jako przykład w kreowaniu społeczeństwa obywatelskiego i partycypacji społecznej. Turyści chętnie wybierają Lublin jako kierunek destynacji podróży, a flagowe wydarzenia organizowane przez miasto, na stałe wpisały się w harmonogram najważniejszych imprez w kraju i za granicą - mówi Krzysztof Żuk, Prezydent Miasta Lublin.

W ciągu ostatnich 4 lat w Lublinie 7 kapitałów rosło zdecydowanie szybciej niż przeciętnie, a ich średnia wartość w 2015 roku plasuje się dla naszego miasta na wysokości 91% w porównaniu do liczby 100, uznanej przez twórców raportu jako poziom optymalny.

- Lublin notuje jeden z najwyższych wskaźników wzrostu gospodarczego pośród 12 największych polskich miast. Większe notują jedynie Rzeszów i Wrocław. Te dwa miasta, oraz Lublin jako jedyne w ciągu ostatnich 10 lat miały ponad 40-procentowy wzrost gospodarczy – dodaje prof. Witold Orłowski, główny doradca ekonomiczny PwC.

Najsilniejszą stroną Lublina jest aktywność społeczeństwa obywatelskiego. Zauważalne jest zaangażowanie mieszkańców miasta w życie społeczno-polityczne zarówno na szczeblu lokalnym (odsetek projektów do budżetu obywatelskiego) jak i ogólnopolskim, w ramach przeciętnej frekwencji wyborczej w mieście, która wyniosła 48%. Na korzyść Lublina przemawia wysoki udział projektów wybranych w ramach budżetu partycypacyjnego w wydatkach łącznych miasta.

- Lublin jest na fali wznoszącej. To miasto, w którym chce się żyć – uważa Dionizy Smoleń, staszy menedżer ds. administracji publicznej PwC.

Kapitał Jakości Życia w Lublinie twórcy raportu wyznaczyli na poziomie 122 przy średnim poziomie dla 12 miast równym 100. Jakość Życia w naszym mieście jest powodem do zadowolenia dla mieszkańców. Według przyjętych kryteriów, Lublin radzi sobie bardzo dobrze w zakresie stanu środowiska naturalnego i zapewnienia bezpieczeństwo mieszkańcom oraz gościom. Ruch uliczny nie jest w naszym mieście uciążliwy, zarówno w godzinach szczytu jak i poza nimi. Liczba kolizji i wypadków drogowych utrzymuje się znacznie poniżej średniej, stosunkowo niska jest także liczba odnotowanych przestępstw. Raport podkreśla bardzo dobrze rozwiniętą sieć monitoringu miejskiego.

Raport PwC wskazuje na stałą liczbę ludności obszaru metropolitalnego Lublina w ciągu ostatnich lat. Bardzo dobrze oceniana jest sytuacja naszego miasta w zakresie wykształcenia. Odsetek osób z wyższym wykształceniem wynosi 26,6%, a stosunek liczby studentów do liczby mieszkańców miasta należy w Lublinie do jednego z najwyższych wśród 12 największych metropolii.

Twórcy raportu wskazują również na aspekty, które mogą ulec polepszeniu, jest to m.in. poprawa atrakcyjności inwestycyjnej, usprawnienie transportu miejskiego, większa promocja ruchu turystycznego, szczególnie w internecie, a także wydatki na administrację publiczną i inwestycje. Miasto realizuje już działania mające na celu poprawę wymienionych aspektów.

Lublin jest skuteczny w zakresie pozyskiwania funduszy europejskich. Miasto plasuje się w tej kategorii w czołówce badanych miast (lepsze okazały się jedynie Rzeszów, Trójmiasto, Wrocław i Warszawa). Wydatki w ostatnich 4 latach osiągnęły rekordowy poziom 2,2 mld zł, z czego 1,5 mld zł to środki pozyskane z Unii Europejskiej.

Tabor miejskiej komunikacji publicznej jest sukcesywnie wymieniany. W ramach zrealizowanego projektu unijnego "Zintegrowany system Miejskiego Transportu Publicznego" zakupiono łącznie 170 nowoczesnych pojazdów, w tym 27 autobusów przegubowych oraz 12 trolejbusów 18-metrowych. Obecnie na tabor lubelskiej komunikacji miejskiej składa się 375 autobusów i trolejbusów, w tym 96 pojazdów wielkopojemnych, co stanowi 30% wszystkich pojazdów w ruchu. Ten kierunek zmian będzie kontynuowany także w nowej perspektywie finansowej Unii Europejskiej, Miasto zakłada zakup ok. 90 sztuk pojazdów wielkopojemnych. Dodatkowo, planowane w najbliższym czasie przez ZTM postępowania przetargowe na świadczenie usług przewozowych również przewidują kontraktowanie pojazdów przegubowych.

Działania w obszarze transportu zbiorowego zmierzają również do wprowadzenia priorytetów dla komunikacji zbiorowej. Zgodnie z projektami zgłoszonymi do realizacji w ramach współfinansowania z funduszy europejskich, w latach 2014-2020 w Lublinie planuje się wyznaczenie pasów dla komunikacji miejskiej na 16 km ulic. W większości będą to pasy dla obu kierunków ruchu, które zostaną wyznaczone na głównych ciągach komunikacyjnych, prowadzących do centrum miasta. Dodatkowo, na upłynnienie ruchu w skali miasta pozwoli wdrożony System Zarządzania Ruchem. W ramach tej inwestycji autobusy zostały wyposażone w specjalne urządzenia, które będą przekazywać do systemu informacje o tym, że pojazd zbliża się do sygnalizacji świetlnej, jego numer linii oraz odchylenie względem rozkładu. Jeśli się okaże, że autobus ma opóźnienie - dostanie sygnał zielony na najbliższych skrzyżowaniach.

Stale powiększa się Lubelska Specjalna Strefa Ekonomiczna, która obejmuje obecnie 128 ha w pełni uzbrojonych terenów inwestycyjnych. Ponad 90% terenów Podstrefy jest już zagospodarowanych, Zainwestowało w niej łącznie 41 inwestorów, z czego 21 prowadzi już działalność, a wartość zrealizowanych nakładów wynosi 831 mln zł. Liczba nowo powstałych miejsc pracy wynosi 1 238 osób. Do tego należy doliczyć utrzymane 1 098, co daje na dzień dzisiejszy 2 309 istniejących miejsc pracy w strefie. Przedsiębiorstwa inwestujące w Podstrefie Lublin mogą liczyć na zwolnienie z podatku dochodowego w wysokości od 50 do 70%, a Wydział Strategii i Obsługi Inwestorów Urzędu Miasta Lublin zapewnia kompleksową obsługę całego procesu inwestycyjnego.

Kluczowym czynnikiem wpływającym na atrakcyjność inwestycyjną Lublina są nie tylko relatywnie niskie koszty pracy, ale także wykwalifikowana kadra absolwentów szkół wyższych kierunków technicznych i ścisłych oraz dostępnośc infrastruktury teleinformatycznej i transportowej. Doceniana jest lokalizacja Lublina jako miasta położonego na Wschodzie Unii Europejskiej, a także możliwość szybkiego przemieszczenia się zarówno do Warszawy, jak i poza granice kraju, dzięki funkcjonowaniu Portu Lotniczego Lublin.

W Lublinie rośnie także rynek powierzchni biurowych. W 2016 roku wzrośnie on o kolejne 20 tys m2 względem roku 2015, w którym podaż nowoczesnej powierzchni biurowej wynosił 158 tys m2. Całkowita powierzchnia obiektów w przygotowaniu, które zostaną oddane do użytku w najbliższych latach to 126,8 tys m2.

Miasto dostało też docenione za strategię przyciągania inwestycji do Lublina m.in. nagrodą Rising Stars przyznawaną przez Colliers International oraz w rankigu "Europejskie miasta i regiony przyszłości 2015/2016" fDi Magazine w trzech kategoriach, w których Lublin uplasował się na 2 miejscu. Znaleźliśmy się także w rankingu TOP 15 Strategii Miast Polskich fDi pod względem przyciągania bezpośrednich inwestycji zagranicznych oraz na 3 miejscu Top 3 fDi'S Small European Cities od the Future 2016/17. Ostatnim najcenniejszym wyróżnieniem Lublina jest 3 miejsce w kategorii „Strategia pozyskiwania bezpośrednich inwestycji zagranicznych w małych miastach od 100 tys. do 350 tys. mieszkańców” w prestiżowym rankingu „Europejskie miasta i regiony przyszłości 2016/17” publikowanym corocznie przez należący do grupy Financial Times, fDi Magazine.

Lublin jest postrzegany jako miasto ciekawych wydarzeń o niepowtarzalnej formule. Rocznie odbywa się tu ponad 1000 festiwali, które przyciągają turystów z kraju i zagranicy. Lublin od lat jest stolicą cieszących się międzynarodową renomą wydarzeń kulturalnych - filmowych, teatralnych i muzycznych. Według badania wizerunku turystycznego miasta, realizowanego w 2013 i 2014 roku (przy współpracy z UMCS), ponad połowa ankietowanych była zdecydowanie zainteresowana wydarzeniami kulturalnymi w mieście. Wysoko ocenione zostało także postrzeganie produktu turystycznego Lublina, rozumiane jako ogólna ocena jego atrakcyjności turystycznej.

Aż 70% badanych przez ARC Rynek I Opinia na zlecenie miasta uważa Lublin za atrakcyjną destynację turystyczną, przy czym co piąty badany ocenił Lublin jako bardzo atrakcyjny, a ponad połowa raczej atrakcyjny. Źle oceniło atrakcyjność turystyczną miasta jedynie 2% respondentów. Konsekwentnie, od 2013 roku, realizujemy Strategię Rozwoju Turystyki Miasta Lublin do 2025 roku, która szczegółowo opisuje Program Rozwoju Produktów Turystycznych Miasta Lublin w oparciu o wcześniej przeprowadzone analizy eksperckie i konsultacje społeczne.

Wśród turystów nocujących w lubelskich hotelach ok. 1/3 stanowią goście zagraniczni. Duży wpływ na to mają zagraniczne firmy funkcjonujące w mieście, liczne imprezy kulturalne o zasięgu międzynarodowym takie jak m.in. Carnaval Sztukmistrzów, Jarmark Jagielloński, Europejski Festiwal Smaku, czy sportowe jak Lublin Sportival. Istotny jest także wysoki odsetek studentów zagranicznych, wielokulturowe dziedzictwo naszego miasta jako Bramy Wschodu oraz położenie miasta blisko wschodniej granicy Polski. Z największej liczby noclegów korzystają goście z Ukrainy, Izraela i Niemiec.

Raport można pobrać ze strony internetowej PwC.

Komentowane

Nie dodano żadnego komentarza...
dodaj komentarz

Komentowane z fb

Ostanio opublikowane artykuły:

Policja poszukuje złodziei perfum
Policja poszukuje złodziei perfum Policja na swojej stronie publikuje zdjęcia i nagrania przedstawiające młodych złodziei. To trzy oddzielne kradzieże, do których doszło w tej samej perfumerii znajdującej się w galerii handlowej przy ul. Lipowej w Lublinie. Sprawcy to cztery kobiety i dwaj mężczyźni. Osoby, które ich rozpoznają proszone są o kontakt z oficerem dyżurnym (81 535- 48-00) lub bezpośrednio z prowadzącą postępowanie (81 535-48-30). Informację można przekazać anonimowo.
Policjanci zatrzymali sprawcę wypadku ze skutkiem śmiertelnym
Policjanci zatrzymali sprawcę wypadku ze skutkiem śmiertelnym Spowodował wypadek ze skutkiem śmiertelnym i uciekł. Teraz został zatrzymany. Grozi mu kara 12 lat pozbawienia wolności. Kara grozi także koleżance kierowcy, która pomagała ukryć auto.
Ukradł 20 kaw. Kto go rozpoznaje?
Ukradł 20 kaw. Kto go rozpoznaje? Kradzież miała miejsce na terenie marketu przy ul. Kunickiego w Lublinie. Z przyjętego zgłoszenia wynika, że nieznany mężczyzna ukradł 20 opakowań kawy.
Ukradł wózek dziecięcy. Kto go rozpoznaje?
Ukradł wózek dziecięcy. Kto go rozpoznaje? Lubelska policja poszukuje złodzieja wózka dziecięcego. Kto rozpoznaje sprawcę, proszony jest o kontakt z komisariatem policji.
Zderzenie samochodu z pociągiem
Zderzenie samochodu z pociągiem Policjanci ustalają okoliczności wypadku, do jakiego doszło wczoraj tuż przed południem na niestrzeżonym przejeździe kolejowym w miejscowości Krężnica Jara. Pociąg relacji Przemyśl ? Poznań uderzył w samochód marki Opel Astra. Autem podróżował 80-letni mężczyzna, który po reanimacji został przetransportowany śmigłowcem do szpitala w Lublinie.
Kolejne zatrzymanie w sprawie oszustw na policjanta
Kolejne zatrzymanie w sprawie oszustw na policjanta On mówił, że jest oficerem policji i przeprowadza szeroko zakrojoną akcję. Na jej konto oszukany mieszkaniec Krakowa przelał 28 tys. zł. Mężczyzna został zatrzymany wcześniej, kobietę policjanci znaleźli w tym tygodniu.
Po służbie zatrzymał dwóch sprawców kradzieży ...
Po służbie zatrzymał dwóch sprawców kradzieży Będący w czasie wolnym od służby dzielnicowy z Komisariatu Policji w Bychawie zauważył pracownicę jednego z marketów, która chciała zatrzymać dwóch sprawców kradzieży. Ci jednak wybiegli ze sklepu i zaczęli uciekać. Policjant natychmiast ruszył z pomocą i po krótkim pościgu zatrzymał dwóch nastolatków. Wkrótce po tym sprawcy trafili w ręce umundurowanych policjantów. Okazali się nimi dwaj 17-latkowie z powiatu bychawskiego. Teraz zajmie się nimi Sąd ds. Rodziny i Nieletnich.
Zgłoś temat

Zobacz inne galerie

„Bezpiecznie zachciało się żyć!” z De Mono w LublinieWładze województwa zainaugurowały rok szkolnyKolejne odkrycia archeologów na Placu LitewskimPrzyjechał z zamiarem sprzedaży na straganie. Wrócił z podpalonym samochodemRunmageddon Kids w Stalowej Woli. Wygrał chłopiec z Lublina!Tirem potrącił dwie rowerzystki. Jedna z nich zmarła na miejscuTrwa przebudowa stadionu lekkoatletycznegoPierwszy Runmageddon Games LublinTurniej Par Patrolowych Odebrali dyplomy dla najlepszych „skarbówek”Postępy na przebudowie skrzyżowania Ducha - SikorskiegoLubelski Orzeł Biznesu 2015

Obejrzyj

Za szybko i bez prawkaZamiast kupować, obrywały metki i chowały ubrania w torebkachPrzyjechał z zamiarem sprzedaży na straganie. Wrócił z podpalonym samochodemBurza, grad i silne opady deszczuZadbaj o swoją przyszłość - nowy spot UMCSPolicjanci CBŚP rozbili zorganizowaną grupę przestępczą31 nowych funkcjonariuszy w lubelskim garnizonie PolicjiWjechał na czerwonym, dachował po zderzeniuBrian Tracy po raz pierwszy w Lublinie!Złoty jubileusz abpa Bolesława PylakaLublin Sportival 2016 – edycja letnia

Wydarzenia dodajwszystkie

Czerwiec 2017
Pn Wt Śr Cz Pt So N
29303101020304
05060708091011
12131415161718
19202122232425
2627282930
01
02
Najbliższe wydarzenia
Dzielnice Lublina w Wielkim Jubileuszu
Dzielnice Lublina w Wielkim Jubileuszu
700-lecie miasta ma ukazać jego wyjątkowe oblicze. Władze stawiają na działania związane z ciekawymi postaciami, miejscami, kulturą i sztuką. Tak też zaprezentować chce w tym roku dzielnice.
Reklamy

Aktualne ceny paliw

ON ONgold 95 98 LPG
3,80 - 3,96 4,33 1,51

Dyżurna apteka

Brzeska 12,
555 555 555

Prognoza pogody

Porażka jedną bramką
Porażka jedną bramką
MKS Selgros Lublin przegrał na wyjeździe z Energą Koszalin 28:29. Szczypiornistki z Lublina mimo porażki utrzymały pierwsze miejsce w lidze.

Ogłoszenia   dodajwszystkie

Inne: Ocieplimy Twoje poddasze pianką PUR
Jesteśmy liderem na polskim rynku w ocieplaniu pianką natryskową. Ocieplamy poddasza, dachy, elewacje i fundamenty. Proponujemy konkurencyjne ceny oraz jakość usługi na najwyższym poziomie. Sprawdź ...
Sprzedam: Upominki dla gości weselnych
Charytatywna Fantowa Loteria Ślubna to nowy pomysł na prezenty dla gości weselnych. Młoda para może zamówić dla wszystkich obecnych na weselu podziękowania w formie oryginalnych ...
Dam pracę: Operator Flowforming
Manpower (Agencja zatrudnienia - numer certyfikatu 412) to światowy lider w dziedzinie HR o ponad 60-cio letniej tradycji. Obecnie dla jednego ze swoich Klientów poszukuje ...
Dam pracę: Operator
Manpower (Agencja zatrudnienia - numer certyfikatu 412) to światowy lider w dziedzinie HR o ponad 60-cio letniej tradycji. Obecnie dla jednego ze swoich Klientów poszukuje ...
Dam pracę: Operator
Manpower (Agencja zatrudnienia - numer certyfikatu 412) to światowy lider w dziedzinie HR o ponad 60-cio letniej tradycji. Obecnie dla jednego ze swoich Klientów poszukuje ...

Starsze artykuły

Policjanci CBŚP rozbili zorganizowaną grupę przestępczą
Policjanci lubelskiego CBŚP pod nadzorem Prokuratury Okręgowej w Lublinie rozpracowali ...
Zajazd jednak bez dzierżawcy. Znamy powody rezygnacji
Przetarg odbył się 28 lipca. Na sali konferencyjnej Urzędu Miasta ...
Pieniądze z EFS wystartowały!
Konkursy dotyczą czterech działań i są koordynowane przez Wojewódzki Urząd ...
Doczekamy się S19 z Lubartowa do Lublina?
Na S19 Lublin - Lubartów czeka wielu mieszkańców. Choć przejazd ...
Reprezentacja Polski koszykarzy ponownie w Lublinie
   Reprezentacja Polski ma już za sobą spotkania sparingowe ...
Polska Noc Kabaretowa w Lublinie
Ekipa tworząca Polską Noc Kabaretową dobierana jest tak, aby trafić ...
Susz trzymał w komodzie
Policjanci weszli wczoraj na teren jeden ...
Motor wygrał sparing z Chełmianką
Mecz odbył się w sobotę 18 lutego na bocznym boisku ...
Lublinianie nagrodzeni na Warszawskich Targach Książki
Kategoria „literatura piękna”:nagroda: „Edessy [Poemat sowizdrzalski]” autorstwa Edy Ostrowskiej, wydawca: lubelska oficyna Epistemewyróżnienie: „Bracia Karamazow” ...
Mikołajki dla dzieci ze szpitala
Akcja przeszła nasze oczekiwania, bo na nasz apel odpowiedziało naprawdę ...
Ruszają Lubelskie Dni Informatyki
Wydarzenie organizowane jest przez Grupę KUL.NET oraz Koło Naukowe ...
Uciekł sprawca wypadku
Do zdarzenia doszło około godziny 20. Kierowca samochodu osobowego, prawdopodobnie ...
LPEC podsumowuje sezon grzewczy
- Pewność i ciągłość dostaw ciepła dla mieszkańców Lublina jest priorytetem ...
Policjanci uratowali 52-latka
Wczoraj przed godziną 14.00 asp. szt. Mariusz Dębowski i asp. ...
Koncert na walentynki
Choć walentynki 14 lutego, Łukowski Ośrodek Kultury zaprasza na "Koncert ...
Doktor nauk prawnych wojewodą lubelskim
Czarnek to konstytucjonalista. Urodził się w Kole, ale od ...
Zapraszamy na Lublin Startup Festival
I dzień wydarzenia to cykl 39 warsztatów z zakresu wiedzy ...
Nowy Lottomilioner w naszym województwie!
Wygrana to 1 243 233,80 zł!Kłoczew pierwszy raz pojawiły się ...
Pałac Potockich w Radzyniu Podlaskim wśród siedmiu cudów Polski? Głosujmy! ...
Na kilkanaście dni przed zakończeniem głosowania jedyny kandydat z województwa ...
Polsko – niemiecka wymiana młodzieży
Uczestnicy wymiany po raz kolejny spotkali się z młodzieżą ze ...
Zaginęła Katarzyna Szczepaniuk
Zaginiona to Katarzyna Szczepaniuk, zamieszkała Czemierniki, Kolonia Południowa. Kobieta w dniu ...
Potrącony 16-latek na przejściu dla pieszych
Do zdarzenia doszło wczoraj około godz. 17:50 na skrzyżowaniu ul. ...
Kłótnia o pieniądze na Czubach: 29-latek dźgnięty nożem nie żyje ...
Mężczyzna raniony ostrym narzędziem zginął w niedzielę. 29-latka zaatakowano przed ...
Złoto za paliwo!?
Ostatni taki sygnał powiał się we wtorek. 305 km w ...
Uczestnicy „Podlaskiego Bel Canto” w finałowym koncercie
Warsztaty śpiewu operowego prowadzone były przez ostatnich kilka dni przez ...
W Łęcznaj ma być czyściej
Kosze na śmieci rozstawiane były przez kilka ostatnich dni. Ich ...
Czy osoba spoza polityki ma szanse na stanowisko dyrektora?
Od wielu tygodni krążą spekulacje dotyczące obsadzenia tego stanowiska po ...
Labrador wywąchał kontrabandę
- Celnicy z komórki zwalczania przestępczości zdecydowali o ...
Rodzina 500+ wnioski tylko w MOPR od 2 lipca
Wnioski o ustalenie prawa do świadczenia wychowawczego 500+ będą przyjmowane ...
Trudne początki nauki latania
Lekko byłem zszokowany widząc pacjenta. To młody ptak a złamanie ...
KUL - lubelskie osiedla mieszkaniowe - wystawa i promocja książki ...
Zabudowa osiedlowa stanowi około 30% powierzchni Lublina i z roku ...
Dom Kultury w Kocku zaprasza do udziału w konkursie
XI Festiwal Pieśni Patriotycznej „Pieśń Ojczyzny Pełna”, Kock 2015 jest ...
Pomorska Akademia Mówcy i Prezentera
Podobne warsztaty odbywają się od 2 lat w dużych ...
Naukowiec z Politechniki Lubelskiej laureatem konkursu MNiSW
Dr Łukasz Skowron z Katedry Marketingu Wydziału ...
36-letni rozbójnik recydywista w rękach policji
Do zdarzenia doszło w nocy z 5 na 6 maja ...
Krzna zanieczyszczona
Martwe ryby w Krznie na terenie Międzyrzeca, Wysokiego i ...
O 9-latku co sam pociągiem jeździł
W niedzielę po południu policjanci z Lubartowa otrzymali informację o ...
Politechnika Lubelska rozpoczęła współpracę z CeTA
Centrum Technologii Audiowizualnych jest instytucją państwową, która dysponuje nowoczesnymi przestrzeniami (m.in. studiami ...
Ruszył nowy Rower Miejski
- Można powiedzieć, że rozbudowa systemu rowerowego jest naszą pierwszą zintegrowaną ...
Dni Otwarte Wydziału Zamiejscowego UMCS w Puławach
W programie m.in.: konkurs chemiczny, pierwiastki chemiczne wokół nas, Fizjoterapia - ...
Noc Muzeów i Dzień Polskiej Niezapominajki - Ogród Botaniczny UMCS ...
Chociaż zwyczaje i obrzędy zmieniają się w czasie, rośliny stale ...
Mieszkanka Lublina w szpitalu po dachowaniu jej opla
Do groźnego wypadku doszło w niedzielę rano rano w Działyniu ...
Politechnika Lubelska liderem innowacyjności. Wyniki rankingu „Perspektyw”
Politechnika Lubelska awansowała również w grupie uczelni technicznych. Uczelnia znalazła się ...
MKS lepszy w hicie kolejki
Całe spotkanie potoczyło się pod dyktando lublinianek. Jedynie końcówka pierwszej ...
Nauczą pływania
Dzięki projektowi „Nauka pływania dla dzieci szkolnych z terenu Gminy ...
Zapraszamy na XX Międzynarodowe Otwarte Warsztaty Teatralne „Dialogi 2015”
Oferta warsztatów skierowana jest do młodzieży w wieku 18 - ...
Światowe Dni Młodzieży na smartfonie
   Aplikacja zawiera najważniejsze informacje o każdym z wydarzeń, ich programy, ...
Misja Gospodarcza do Brześcia
Wyjazd odbędzie się w terminie od 20 do 22 kwietnia ...
„Tu się nie mówi, tutaj się̨ godo” – wystawa multimedialna ...
Wystawa „Tu się nie mówi, ...
Wydawca
lukasMedia Sp. z o.o.
21-400 Łuków, ul. Prusa 4a
NIP: 825-217-53-64, regon: 361500266,
KRS: 0000557617
kontakt@lukas.media.pl
PREZES ZARZĄDU, WŁAŚCICIEL
Marcin Wysokiński
Marcin.Wysokinski@lukas.media.pl
Redakcja
REDAKTOR NACZELNY
Tomasz Goławski
tel. 533-359-160 tomasz.golawski@lukow24.pl
Redaktor prowadząca Łuków24.pl
Wioletta Ekielska
tel. 533-359-161
redakcja@lukow24.pl
Redakcja sport.lukow.pl
Arkadiusz Pogonowski
redakcja@sport.lukow.pl
Redaktor prowadząca MiędzyrzecPodlaski24.pl
Beata Zgorzałek
redakcja@miedzyrzecpodlaski24.pl
Redaktor prowadząca BiałaPodlaska24.info
Joanna Danielewicz
tel. 533-359-162
redakcja@bialapodlaska24.info
Reklama
Przemysław Kisiel
tel. 575-803-032
przemyslaw.kisiel@lukas.media.pl

Tomasz Botwina
tel. 575-803-031
tomasz.botwina@lukas.media.pl

ADRES DO KORESPONDENCJI


Redakcja Łuków24.pl
ul. Prusa 4a,
21-400 Łuków
lublin24 bialapodlaska24 miedzyrzecpodlaski24.pl radzynpodlaski24.info lukow24.pl lubartow24.pl leczna24.pl