Dziś są imieniny: Emilii, Julinana, Konstancji

Redakcja  
dodane: 06-04-2016 12:41   |   wyświetleń: 538

Kapitał Ludzki miasta doceniony w „Raporcie polskich metropolii 2015”

Wysoka aktywność społeczna wyróżnia Lublin spośród 12 polskich metropolii. Raport PwC wskazuje, że najsilniejszą stroną miasta jest kapitał ludzki wzmacniany przez silne centrum akademickie. Według danych przedstawionych w raporcie, bardzo wysoko kształtuje się jakość życia w Lublinie, a środki unijne pozyskiwane są w skuteczny sposób.
Kapitał Ludzki miasta doceniony w „Raporcie polskich metropolii 2015”foto. UM Lublin 
Lublin jest jednym z miast, które odnotowały najwyższe tempo wzrostu, razem z Wrocławiem, Krakowem i Rzeszowem. Celem "Raportu polskich metropolii 2015” jest określenie kapitałów rozwojowych, którymi dysponują polskie metropolie. Według pomiaru potencjału rozwojowego 12 miast, zgodnie z metodyką PwC, dla rozwoju niezbędne jest jednoczesne posiadanie kilku różnorodnych zasobów, tzw. 7 kapitałów miasta: Kapitał Źródeł Finansowania, Kapitał Instytucjonalno-Demokratyczny, Kapitał Techniczny i Infrastrukturalny, Kapitał Jakości Życia, Kapitał Atrakcyjności Inwestycyjnej, Kapitał Kultury i Wizerunku oraz Kapitał Ludzki i Społeczny.

- Lublin odnotował wielki skok inwestycyjny na przestrzeni kilku ubiegłych lat. Staliśmy się docenianym ośrodkiem kulturalnym, akademickim i sportowym na mapie Polski i Europy. Konsekwentnie dążymy do poprawy życia mieszkańców, a pierwsze efekty są już widoczne nie tylko w przestrzeni miejskiej, ale również w świadomości Lublinian. Jesteśmy miastem stawianym jako przykład w kreowaniu społeczeństwa obywatelskiego i partycypacji społecznej. Turyści chętnie wybierają Lublin jako kierunek destynacji podróży, a flagowe wydarzenia organizowane przez miasto, na stałe wpisały się w harmonogram najważniejszych imprez w kraju i za granicą - mówi Krzysztof Żuk, Prezydent Miasta Lublin.

W ciągu ostatnich 4 lat w Lublinie 7 kapitałów rosło zdecydowanie szybciej niż przeciętnie, a ich średnia wartość w 2015 roku plasuje się dla naszego miasta na wysokości 91% w porównaniu do liczby 100, uznanej przez twórców raportu jako poziom optymalny.

- Lublin notuje jeden z najwyższych wskaźników wzrostu gospodarczego pośród 12 największych polskich miast. Większe notują jedynie Rzeszów i Wrocław. Te dwa miasta, oraz Lublin jako jedyne w ciągu ostatnich 10 lat miały ponad 40-procentowy wzrost gospodarczy – dodaje prof. Witold Orłowski, główny doradca ekonomiczny PwC.

Najsilniejszą stroną Lublina jest aktywność społeczeństwa obywatelskiego. Zauważalne jest zaangażowanie mieszkańców miasta w życie społeczno-polityczne zarówno na szczeblu lokalnym (odsetek projektów do budżetu obywatelskiego) jak i ogólnopolskim, w ramach przeciętnej frekwencji wyborczej w mieście, która wyniosła 48%. Na korzyść Lublina przemawia wysoki udział projektów wybranych w ramach budżetu partycypacyjnego w wydatkach łącznych miasta.

- Lublin jest na fali wznoszącej. To miasto, w którym chce się żyć – uważa Dionizy Smoleń, staszy menedżer ds. administracji publicznej PwC.

Kapitał Jakości Życia w Lublinie twórcy raportu wyznaczyli na poziomie 122 przy średnim poziomie dla 12 miast równym 100. Jakość Życia w naszym mieście jest powodem do zadowolenia dla mieszkańców. Według przyjętych kryteriów, Lublin radzi sobie bardzo dobrze w zakresie stanu środowiska naturalnego i zapewnienia bezpieczeństwo mieszkańcom oraz gościom. Ruch uliczny nie jest w naszym mieście uciążliwy, zarówno w godzinach szczytu jak i poza nimi. Liczba kolizji i wypadków drogowych utrzymuje się znacznie poniżej średniej, stosunkowo niska jest także liczba odnotowanych przestępstw. Raport podkreśla bardzo dobrze rozwiniętą sieć monitoringu miejskiego.

Raport PwC wskazuje na stałą liczbę ludności obszaru metropolitalnego Lublina w ciągu ostatnich lat. Bardzo dobrze oceniana jest sytuacja naszego miasta w zakresie wykształcenia. Odsetek osób z wyższym wykształceniem wynosi 26,6%, a stosunek liczby studentów do liczby mieszkańców miasta należy w Lublinie do jednego z najwyższych wśród 12 największych metropolii.

Twórcy raportu wskazują również na aspekty, które mogą ulec polepszeniu, jest to m.in. poprawa atrakcyjności inwestycyjnej, usprawnienie transportu miejskiego, większa promocja ruchu turystycznego, szczególnie w internecie, a także wydatki na administrację publiczną i inwestycje. Miasto realizuje już działania mające na celu poprawę wymienionych aspektów.

Lublin jest skuteczny w zakresie pozyskiwania funduszy europejskich. Miasto plasuje się w tej kategorii w czołówce badanych miast (lepsze okazały się jedynie Rzeszów, Trójmiasto, Wrocław i Warszawa). Wydatki w ostatnich 4 latach osiągnęły rekordowy poziom 2,2 mld zł, z czego 1,5 mld zł to środki pozyskane z Unii Europejskiej.

Tabor miejskiej komunikacji publicznej jest sukcesywnie wymieniany. W ramach zrealizowanego projektu unijnego "Zintegrowany system Miejskiego Transportu Publicznego" zakupiono łącznie 170 nowoczesnych pojazdów, w tym 27 autobusów przegubowych oraz 12 trolejbusów 18-metrowych. Obecnie na tabor lubelskiej komunikacji miejskiej składa się 375 autobusów i trolejbusów, w tym 96 pojazdów wielkopojemnych, co stanowi 30% wszystkich pojazdów w ruchu. Ten kierunek zmian będzie kontynuowany także w nowej perspektywie finansowej Unii Europejskiej, Miasto zakłada zakup ok. 90 sztuk pojazdów wielkopojemnych. Dodatkowo, planowane w najbliższym czasie przez ZTM postępowania przetargowe na świadczenie usług przewozowych również przewidują kontraktowanie pojazdów przegubowych.

Działania w obszarze transportu zbiorowego zmierzają również do wprowadzenia priorytetów dla komunikacji zbiorowej. Zgodnie z projektami zgłoszonymi do realizacji w ramach współfinansowania z funduszy europejskich, w latach 2014-2020 w Lublinie planuje się wyznaczenie pasów dla komunikacji miejskiej na 16 km ulic. W większości będą to pasy dla obu kierunków ruchu, które zostaną wyznaczone na głównych ciągach komunikacyjnych, prowadzących do centrum miasta. Dodatkowo, na upłynnienie ruchu w skali miasta pozwoli wdrożony System Zarządzania Ruchem. W ramach tej inwestycji autobusy zostały wyposażone w specjalne urządzenia, które będą przekazywać do systemu informacje o tym, że pojazd zbliża się do sygnalizacji świetlnej, jego numer linii oraz odchylenie względem rozkładu. Jeśli się okaże, że autobus ma opóźnienie - dostanie sygnał zielony na najbliższych skrzyżowaniach.

Stale powiększa się Lubelska Specjalna Strefa Ekonomiczna, która obejmuje obecnie 128 ha w pełni uzbrojonych terenów inwestycyjnych. Ponad 90% terenów Podstrefy jest już zagospodarowanych, Zainwestowało w niej łącznie 41 inwestorów, z czego 21 prowadzi już działalność, a wartość zrealizowanych nakładów wynosi 831 mln zł. Liczba nowo powstałych miejsc pracy wynosi 1 238 osób. Do tego należy doliczyć utrzymane 1 098, co daje na dzień dzisiejszy 2 309 istniejących miejsc pracy w strefie. Przedsiębiorstwa inwestujące w Podstrefie Lublin mogą liczyć na zwolnienie z podatku dochodowego w wysokości od 50 do 70%, a Wydział Strategii i Obsługi Inwestorów Urzędu Miasta Lublin zapewnia kompleksową obsługę całego procesu inwestycyjnego.

Kluczowym czynnikiem wpływającym na atrakcyjność inwestycyjną Lublina są nie tylko relatywnie niskie koszty pracy, ale także wykwalifikowana kadra absolwentów szkół wyższych kierunków technicznych i ścisłych oraz dostępnośc infrastruktury teleinformatycznej i transportowej. Doceniana jest lokalizacja Lublina jako miasta położonego na Wschodzie Unii Europejskiej, a także możliwość szybkiego przemieszczenia się zarówno do Warszawy, jak i poza granice kraju, dzięki funkcjonowaniu Portu Lotniczego Lublin.

W Lublinie rośnie także rynek powierzchni biurowych. W 2016 roku wzrośnie on o kolejne 20 tys m2 względem roku 2015, w którym podaż nowoczesnej powierzchni biurowej wynosił 158 tys m2. Całkowita powierzchnia obiektów w przygotowaniu, które zostaną oddane do użytku w najbliższych latach to 126,8 tys m2.

Miasto dostało też docenione za strategię przyciągania inwestycji do Lublina m.in. nagrodą Rising Stars przyznawaną przez Colliers International oraz w rankigu "Europejskie miasta i regiony przyszłości 2015/2016" fDi Magazine w trzech kategoriach, w których Lublin uplasował się na 2 miejscu. Znaleźliśmy się także w rankingu TOP 15 Strategii Miast Polskich fDi pod względem przyciągania bezpośrednich inwestycji zagranicznych oraz na 3 miejscu Top 3 fDi'S Small European Cities od the Future 2016/17. Ostatnim najcenniejszym wyróżnieniem Lublina jest 3 miejsce w kategorii „Strategia pozyskiwania bezpośrednich inwestycji zagranicznych w małych miastach od 100 tys. do 350 tys. mieszkańców” w prestiżowym rankingu „Europejskie miasta i regiony przyszłości 2016/17” publikowanym corocznie przez należący do grupy Financial Times, fDi Magazine.

Lublin jest postrzegany jako miasto ciekawych wydarzeń o niepowtarzalnej formule. Rocznie odbywa się tu ponad 1000 festiwali, które przyciągają turystów z kraju i zagranicy. Lublin od lat jest stolicą cieszących się międzynarodową renomą wydarzeń kulturalnych - filmowych, teatralnych i muzycznych. Według badania wizerunku turystycznego miasta, realizowanego w 2013 i 2014 roku (przy współpracy z UMCS), ponad połowa ankietowanych była zdecydowanie zainteresowana wydarzeniami kulturalnymi w mieście. Wysoko ocenione zostało także postrzeganie produktu turystycznego Lublina, rozumiane jako ogólna ocena jego atrakcyjności turystycznej.

Aż 70% badanych przez ARC Rynek I Opinia na zlecenie miasta uważa Lublin za atrakcyjną destynację turystyczną, przy czym co piąty badany ocenił Lublin jako bardzo atrakcyjny, a ponad połowa raczej atrakcyjny. Źle oceniło atrakcyjność turystyczną miasta jedynie 2% respondentów. Konsekwentnie, od 2013 roku, realizujemy Strategię Rozwoju Turystyki Miasta Lublin do 2025 roku, która szczegółowo opisuje Program Rozwoju Produktów Turystycznych Miasta Lublin w oparciu o wcześniej przeprowadzone analizy eksperckie i konsultacje społeczne.

Wśród turystów nocujących w lubelskich hotelach ok. 1/3 stanowią goście zagraniczni. Duży wpływ na to mają zagraniczne firmy funkcjonujące w mieście, liczne imprezy kulturalne o zasięgu międzynarodowym takie jak m.in. Carnaval Sztukmistrzów, Jarmark Jagielloński, Europejski Festiwal Smaku, czy sportowe jak Lublin Sportival. Istotny jest także wysoki odsetek studentów zagranicznych, wielokulturowe dziedzictwo naszego miasta jako Bramy Wschodu oraz położenie miasta blisko wschodniej granicy Polski. Z największej liczby noclegów korzystają goście z Ukrainy, Izraela i Niemiec.

Raport można pobrać ze strony internetowej PwC.

Komentowane

Nie dodano żadnego komentarza...
dodaj komentarz

Komentowane z fb

Ostanio opublikowane artykuły:

Policja poszukuje złodziei perfum
Policja poszukuje złodziei perfum Policja na swojej stronie publikuje zdjęcia i nagrania przedstawiające młodych złodziei. To trzy oddzielne kradzieże, do których doszło w tej samej perfumerii znajdującej się w galerii handlowej przy ul. Lipowej w Lublinie. Sprawcy to cztery kobiety i dwaj mężczyźni. Osoby, które ich rozpoznają proszone są o kontakt z oficerem dyżurnym (81 535- 48-00) lub bezpośrednio z prowadzącą postępowanie (81 535-48-30). Informację można przekazać anonimowo.
Policjanci zatrzymali sprawcę wypadku ze skutkiem śmiertelnym
Policjanci zatrzymali sprawcę wypadku ze skutkiem śmiertelnym Spowodował wypadek ze skutkiem śmiertelnym i uciekł. Teraz został zatrzymany. Grozi mu kara 12 lat pozbawienia wolności. Kara grozi także koleżance kierowcy, która pomagała ukryć auto.
Ukradł 20 kaw. Kto go rozpoznaje?
Ukradł 20 kaw. Kto go rozpoznaje? Kradzież miała miejsce na terenie marketu przy ul. Kunickiego w Lublinie. Z przyjętego zgłoszenia wynika, że nieznany mężczyzna ukradł 20 opakowań kawy.
Ukradł wózek dziecięcy. Kto go rozpoznaje?
Ukradł wózek dziecięcy. Kto go rozpoznaje? Lubelska policja poszukuje złodzieja wózka dziecięcego. Kto rozpoznaje sprawcę, proszony jest o kontakt z komisariatem policji.
Zderzenie samochodu z pociągiem
Zderzenie samochodu z pociągiem Policjanci ustalają okoliczności wypadku, do jakiego doszło wczoraj tuż przed południem na niestrzeżonym przejeździe kolejowym w miejscowości Krężnica Jara. Pociąg relacji Przemyśl ? Poznań uderzył w samochód marki Opel Astra. Autem podróżował 80-letni mężczyzna, który po reanimacji został przetransportowany śmigłowcem do szpitala w Lublinie.
Kolejne zatrzymanie w sprawie oszustw na policjanta
Kolejne zatrzymanie w sprawie oszustw na policjanta On mówił, że jest oficerem policji i przeprowadza szeroko zakrojoną akcję. Na jej konto oszukany mieszkaniec Krakowa przelał 28 tys. zł. Mężczyzna został zatrzymany wcześniej, kobietę policjanci znaleźli w tym tygodniu.
Po służbie zatrzymał dwóch sprawców kradzieży ...
Po służbie zatrzymał dwóch sprawców kradzieży Będący w czasie wolnym od służby dzielnicowy z Komisariatu Policji w Bychawie zauważył pracownicę jednego z marketów, która chciała zatrzymać dwóch sprawców kradzieży. Ci jednak wybiegli ze sklepu i zaczęli uciekać. Policjant natychmiast ruszył z pomocą i po krótkim pościgu zatrzymał dwóch nastolatków. Wkrótce po tym sprawcy trafili w ręce umundurowanych policjantów. Okazali się nimi dwaj 17-latkowie z powiatu bychawskiego. Teraz zajmie się nimi Sąd ds. Rodziny i Nieletnich.
Zgłoś temat

Zobacz inne galerie

„Bezpiecznie zachciało się żyć!” z De Mono w LublinieWładze województwa zainaugurowały rok szkolnyKolejne odkrycia archeologów na Placu LitewskimPrzyjechał z zamiarem sprzedaży na straganie. Wrócił z podpalonym samochodemRunmageddon Kids w Stalowej Woli. Wygrał chłopiec z Lublina!Tirem potrącił dwie rowerzystki. Jedna z nich zmarła na miejscuTrwa przebudowa stadionu lekkoatletycznegoPierwszy Runmageddon Games LublinTurniej Par Patrolowych Odebrali dyplomy dla najlepszych „skarbówek”Postępy na przebudowie skrzyżowania Ducha - SikorskiegoLubelski Orzeł Biznesu 2015

Obejrzyj

Za szybko i bez prawkaZamiast kupować, obrywały metki i chowały ubrania w torebkachPrzyjechał z zamiarem sprzedaży na straganie. Wrócił z podpalonym samochodemBurza, grad i silne opady deszczuZadbaj o swoją przyszłość - nowy spot UMCSPolicjanci CBŚP rozbili zorganizowaną grupę przestępczą31 nowych funkcjonariuszy w lubelskim garnizonie PolicjiWjechał na czerwonym, dachował po zderzeniuBrian Tracy po raz pierwszy w Lublinie!Złoty jubileusz abpa Bolesława PylakaLublin Sportival 2016 – edycja letnia

Wydarzenia dodajwszystkie

Sierpień 2017
Pn Wt Śr Cz Pt So N
31010203040506
07080910111213
14151617181920
21222324252627
28293031
01
02
03
Najbliższe wydarzenia
Dzielnice Lublina w Wielkim Jubileuszu
Dzielnice Lublina w Wielkim Jubileuszu
700-lecie miasta ma ukazać jego wyjątkowe oblicze. Władze stawiają na działania związane z ciekawymi postaciami, miejscami, kulturą i sztuką. Tak też zaprezentować chce w tym roku dzielnice.
Reklamy

Aktualne ceny paliw

ON ONgold 95 98 LPG
3,80 - 3,96 4,33 1,51

Dyżurna apteka

Brzeska 12,
555 555 555

Prognoza pogody

Porażka jedną bramką
Porażka jedną bramką
MKS Selgros Lublin przegrał na wyjeździe z Energą Koszalin 28:29. Szczypiornistki z Lublina mimo porażki utrzymały pierwsze miejsce w lidze.

Ogłoszenia   dodajwszystkie

Dam pracę: Pracownik produkcji
Manpower (Agencja zatrudnienia - numer certyfikatu 412) to światowy lider w dziedzinie HR o ponad 60-cio letniej tradycji. Obecnie dla jednego ze swoich Klientów poszukuje ...
Dam pracę: Pracownik produkcji
Manpower (Agencja zatrudnienia - numer certyfikatu 412) to światowy lider w dziedzinie HR o ponad 60-cio letniej tradycji. Obecnie dla jednego ze swoich Klientów poszukuje ...
Dam pracę: Spedytor miedzynarodowy
Spedytor miedzynarodowy Opis stanowiska: • pozyskiwanie zleceń spedycyjnych i organizowanie transportów • realizacja zleceń spedycyjnych w krajowym i międzynarodowym transporcie drogowym • stały kontakt z kierowcami • rozwój bazy klientów ...
Dam pracę: Pracownik sprzątający
Manpower (Agencja zatrudnienia - numer certyfikatu 412) to światowy lider w dziedzinie HR o ponad 60-cio letniej tradycji. Obecnie dla jednego ze swoich Klientów poszukuje ...
Dam pracę: klub zatrudni Panie
klub w Elblągu zatrudni Panie , super warunki , wysokie zarobki , zakwaterowanie

Starsze artykuły

Uścimów: kto chętny na kanalizację?
Wnioski można składać w Urzędzie Gminy Uścimów od poniedziałku do ...
Jak przygotować się na upał?
W ciągu dnia, najwyższa temperatura występuje pomiędzy godziną 15 a ...
Runmageddon Kids w Stalowej Woli. Wygrał chłopiec z Lublina!
Do biegu, który jest sprawdzianem dla ludzkich możliwości i ...
StartUp Mixer - zaproszenie
Czym jest StartUp Mixer?StartUp Mixer to cykl spotkań o charakterze ...
Biała zawalczy o pieniądze z RPO, bo Polska Wschodnia nie ...
- Do środy musimy złożyć aplikację ...
Bal dobroczynny na organizację ŚDM
Bal odbędzie się 21 listopada 2015 r. o godz. ...
72. rocznica walk partyzanckich w Lasach Parczewskich
   22 lipca 2015 roku minęły  72 lata od tragicznych wydarzeń, ...
Zmiany w komunikacji miejskiej
1/ Zwiększona zostanie częstotliwości kursowania linii nocnych od nocy z ...
Marzysz o praktykach albo studiach za granicą? Ta oferta jest ...
 Zainteresowani będą mogli wypełnić dokumenty aplikacyjne i porozmawiać z byłymi stypendystami ...
Wyświetlacze na drogach ułatwiają życie kierowcom
Chodzi tutaj o wyświetlacze (tablice informacyjne) – bardzo podobne do ...
Robert Celiński zdobył brązowy medal we Francji
Robert Celiński wywodzi się z powiatu łukowskiego. Teraz próbuje swoich ...
Rowerzysta zginął przez oślepiające słońce?
Do tragicznego w skutkach wypadku doszło w miejscowości Sitno. Kierujący ...
Moto Session już niedługo!
W tym roku na zwiedzających czekać będą wystawy nie tylko samochodów, ...
Słabsze wyniki kopalni. Enea wypowiada umowę
Inwestycje na ten rok ograniczono do 361 milionów złotych. To ...
Portal internetowy na sprzedaż!
Rzeźby Radlera w pełnej krasie
Przypomnijmy, że firma Restauro, która pod koniec maja wygrała przetarg ...
Stypendia Starosty Lubelskiego dla najlepszych
Za bardzo dobre wyniki w nauce Stypendia Starosty Lubelskiego otrzymało 10 ...
„Moje okno na świat – jak pokonaliśmy wykluczenie cyfrowe” - ...
Konkurs kierowany jest do dzieci w wieku 6-11 lat z ...
Zderzenie z ciężarówką
Do wypadku doszło wczoraj o godz. 12.00 w Janowi Lubelskim ...
Studenci dzieciom w „Drodze do Betlejem”
„Droga do Betlejem” to inscenizacja adresowana do dzieci w ...
Pomodlą się za prawosławnych
O godzinie 12:00 przy krzyżu prawosławnym (ul. 3 Maja w ...
Złodziejka ze Słonecznego Wrotkowa
   Pokrzywdzeni stracili łącznie dwa telefony i kamerę. Wartość strat oszacowali ...
Nowe radiowozy również dla Białej
Pozostałe wozy to nieoznakowane ople astra, hyundaje I 20, kie ceed, oraz ...
SP2 z nowym kompleksem sportowym
W ramach zrealizowanej przebudowy wykonane zostały dwa boiska, jedno - ...
Festiwal Filmu i Sztuki „Dwa Brzegi” już za nami
   - Wszyscy wiedzą, że pani Grażyna Torbicka kocha ...
Radzyń Podl. Miasto pomaga schłodzić się mieszkańcom
W mgnieniu oka zebrało się pod nią mnóstwo chętnych na ...
Napadli na dostawę jedzenia. Staną przed sądem
Do zdarzenia doszło w niedzielę tuż po godzinie 1:00 na ...
Areszt za posiadanie znacznej ilości narkotyków
Przedwczoraj (25.05. - przyp. red.) policjanci z Wydziału do walki ...
50 lat Łukowskiego Ośrodka Rzeźby Ludowej
Dzisiaj odbywają się warsztaty rzeźbiarskie, które są początkiem obchodów pięknego ...
Piotr Sawicki z kwalifikacją na Igrzyska Paraolimpijskie
Zawodnik na co dzień rywalizuje w konkurencji W-2 (paraplegia), w ...
Okradli 72-latkę „na syna”
Kobieta odebrała telefon  stacjonarny, w którym nieznany mężczyzna podał się za ...
Lewart na Mistrzostwach Europy Taekwon-do ITF w Motherwell
To był wyjątkowo udany występ. W gronie 520 zawodników z ...
Konsultacje społeczne "Lubelskie standardy piesze" 17 sierpnia - 15 października
Uwagi i opinie można zgłaszać na adres: biuro@transeko.pl Celem konsultacji jest dyskusja nad ...
Wrota Coca-Coli otwarte. Magia czerwonej ciężarówki w centrum Białej trwa ...
Impreza trwa w najlepsze. Takich tłumów ...
Rano wyszedł, wieczorem znów trafił do aresztu
Do zdarzenia doszło w poniedziałek wieczorem na ul. Pogodnej ...
Uwaga! Nowy rozkład ZTM!
Nowy rozkład jazdy, który wejdzie w życie od 1 maja, ...
Złodziejka ze Słonecznego Wrotkowa zatrzymana!
   Matka trójki dzieci ukradła dwa plecaki.  Złodziejka 2 lipca opuszczała ...
Rozmawiali o bezpieczeństwie i porządku publicznym
W spotkaniu udział wzięli m.in. Przedstawiciele Starosty Lubelskiego, Z-ca Dyrektora Wydziału ...
BMW w rowie. Dwie osoby w szpitalu
Do zdarzenia doszło około godziny 7.45 między Międzyrzecem Podlaskim a ...
Ukrywał się, teraz czeka go areszt
Mężczyzna był poszukiwany od października 2015 roku.  Do odbycia ma ...
Radni z klubu Wspólny Lubartów za opuszczeniem ZKGZL
Wczoraj odbyła się konferencja, na której radni przedstawili zgłoszone przez ...
Podawał się za policjanta. Teraz posiedzi w areszcie
Do oszustwa doszło w środę w Białej Podlaskiej.  67-letni ...
Jerzy Jedut nowym prezesem Polskiego Związku Taekwon-Do
Zjazd Delegatów odbył się w minioną sobotę 14 listopada 2015 ...
72. rocznica Powstania Warszawskiego
O godzinie 17:00 w najbliższy poniedziałek (1 sierpnia) uroczystości rozpoczną się ...
Fragment ul. Krakowskie Przedmieście zamknięty dla ruchu samochodowego
Obowiązująca od dziś tymczasowa organizacja ruchu obejmuje:I. rejon ul. Narutowicza i ...
Gmina Uścimów. Pożar strawił kurnik z indykami
Ogień bardzo szybko zajął ogromny kurnik w którym znajdowały się ...
Jubileusz Chóru KUL
Uroczystość rozpocznie się Mszą św. o godz. 19.00. Następnie Chór ...
Wicewojewoda rozmawia o przeciwdziałaniu ASF
   Podczas rozmowy kierownik Zakładu Chorób Świń PIW w ...
Święto Policji w KMP w Lublinie
   Uroczystość z okazji obchodów Święta Policji odbyła się w Sali ...
Wydawca
lukasMedia Sp. z o.o.
21-400 Łuków, ul. Prusa 4a
NIP: 825-217-53-64, regon: 361500266,
KRS: 0000557617
kontakt@lukas.media.pl
PREZES ZARZĄDU, WŁAŚCICIEL
Marcin Wysokiński
Marcin.Wysokinski@lukas.media.pl
Redakcja
REDAKTOR NACZELNY
Tomasz Goławski
tel. 533-359-160 tomasz.golawski@lukow24.pl
Redaktor prowadząca Łuków24.pl
Wioletta Ekielska
tel. 533-359-161
redakcja@lukow24.pl
Redakcja sport.lukow.pl
Arkadiusz Pogonowski
redakcja@sport.lukow.pl
Redaktor prowadząca MiędzyrzecPodlaski24.pl
Beata Zgorzałek
redakcja@miedzyrzecpodlaski24.pl
Redaktor prowadząca BiałaPodlaska24.info
Joanna Danielewicz
tel. 533-359-162
redakcja@bialapodlaska24.info
Reklama
Przemysław Kisiel
tel. 575-803-032
przemyslaw.kisiel@lukas.media.pl

Tomasz Botwina
tel. 575-803-031
tomasz.botwina@lukas.media.pl

ADRES DO KORESPONDENCJI


Redakcja Łuków24.pl
ul. Prusa 4a,
21-400 Łuków
lublin24 bialapodlaska24 miedzyrzecpodlaski24.pl radzynpodlaski24.info lukow24.pl lubartow24.pl leczna24.pl