Dziś są imieniny: Jagienki, Kamili, Korneliusza

lublin.eu
dodane: 23-05-2019 12:48   |   wyświetleń: 350

VIII Lubelskie Dni Seniora 3-7 czerwca

Podczas tegorocznej edycji Lubelskich Dni Seniora, organizowanych w dniach 3-7 czerwca, mieszkańcom Lublina proponujemy udział w ponad 300 wydarzeniach. Punktem kulminacyjnym wydarzeń będzie koncert Ireny Santor w Centrum Spotkania Kultur, który uroczyście zakończy Dni Seniora w Lublinie.
VIII Lubelskie Dni Seniora 3-7 czerwcafot. lublin.eu 

– Ogromne zainteresowanie Dniami Seniora rok do roku pokazuje, że promowana przez nas od lat integracja międzypokoleniowa nie jest pustym hasłem, ale ma konkretny, uchwytny wymiar takich właśnie spotkań. Ideą Dni Seniora jest upowszechnianie aktywności społecznej seniorów, zachęcanie do prowadzenia aktywnego stylu życia, poszerzania wiedzy i rozwijania swoich pasji. Z radością zapraszam na kolejną edycję tych wydarzeń, jak zawsze zachęcam do zadbania o swoje zdrowie, ale i do skorzystania z dostępnych atrakcji i rozrywek – mówi Monika Lipińska, Zastępca Prezydenta Miasta Lublin ds. Społecznych.

Program atrakcji dla Seniorów

Podczas Lubelskich Dni Seniora, Seniorzy będą mogli uczestniczyć w wydarzeniach o charakterze edukacyjnym, kulturalnym, zdrowotnym, sportowym, spotkaniach tematycznych, koncertach, spektaklach teatralnych, projekcjach filmów, turniejach warcabowych, warsztatach komputerowych i plastycznych, wykładach, prezentacjach multimedialnych, grach integracyjnych, zajęciach rekreacyjno-ruchowych, spotkaniach muzyczno-kabaretowych. Będą mieli możliwość skorzystania z bezpłatnych badań i konsultacji medycznych. W tym roku szczególną uwagę zwraca duża ilość propozycji przygotowanych przez dzieci – w szkołach i przedszkolach znajdzie się wiele interesujących wydarzeń dedykowanych seniorom.

Od 3 czerwca będzie też dostępny w namiocie Wydziału Inicjatyw i Programów Społecznych przed Ratuszem. Dzisiaj startuje również kampania plakatowa, a od 27 maja promocja w środkach komunikacji miejskiej.

Uroczyste rozpoczęcie Dni Seniora wraz z symbolicznym przekazaniem klucza do Bram Miasta odbędzie się w poniedziałek (3 czerwca) o godz. 11:00 przed wejściem do Ratusza. W programie m. in. występ kapeli „Lubelska Baszta”, pokaz grupy tanecznej FLOW, otwarcie wystawy prac plastycznych NADZIEJA WE WSPÓLNOCIE, przygotowanej przez Szkołę Podstawową nr 6 im. R. Traugutta w Lublinie.

Codziennie (w godzinach 11:00-14:00) w Punkcie Informacyjnym przed Ratuszem, pracownicy Wydziału Inicjatyw i Programów Społecznych oraz członkowie Rady Seniora będą wydawać harmonogramy LDS, udzielać informacji na temat form wsparcia osób starszych oraz przyjmować wnioski o Lubelską Kartę Seniora.

W czwartek, (6 czerwca, w godz. 10:00-13:00) w Galerii Handlowej Plaza zorganizowane zostanie „Miasteczko Zdrowia dla Seniora”. Tutaj będzie można skorzystać z bezpłatnych badań, takich jak pomiar ciśnienia tętniczego, pomiar poziomu cukru we krwi, pomiar cholesterolu metodą paskową, badanie stóp formą podografu, konsultacje z zakresu fizjoterapii, stomatologii, profilaktyki i badań słuchu, badanie wzroku, konsultacje z zakresu medycyny estetycznej i chirurgii plastycznej. Będzie również możliwość uzyskania informacji na temat programów profilaktyki: raka szyjki macicy, raka piersi, raka jelita grubego, czerniaka, tętniaka aorty brzusznej oraz reumatoidalnego zapalenia stawów.

W dniach 3-14 czerwca Miasto Lublin wraz z Uniwersytetem Medycznym oraz Klastrem Lubelska Medycyna organizuje VII Lubelskie Dni Promujące Zdrowie, których hasłem wiodącym jest „Zdrowie Mężczyzn”.

Inicjatywa ma na celu zachęcenie mieszkańców Lublina do badań profilaktycznych oraz uczestnictwa w programach profilaktycznych. Oferta kierowana jest do jak największej liczby mieszkańców, w szczególności do panów. Zagrożenia związane z rozwojem cywilizacji wskazują na potrzebę zwiększania działań nie tylko w zakresie ochrony zdrowia, profilaktyki, ale i wiedzy na ten temat. Organizowane Dni Promujące Zdrowie będą więc okazją do pogłębienia wiedzy na temat zjawisk chorobowych najczęściej występujących w społeczeństwie, zachęcenia do skorzystania z porad w zakresie zdrowia, profilaktyki czy zdrowego stylu życia.

W ramach obchodów w dniach 4-5 czerwca zorganizowana zostanie VII Konferencja Naukowo-Szkoleniowa „Zdrowie Mężczyzn”. Program konferencji obejmować będzie tematykę z zakresu zdrowia publicznego.

8 czerwca przy Centrum Kultury w Lublinie w godzinach 12:00-16:00 odbędzie się Rodzinny Festyn Zdrowotny, podczas którego promowane będą dobre wzorce w zakresie zdrowia. Podczas Festynu, w punktach informacyjno-konsultacyjnych mieszkańcy będą mogli skorzystać z porad specjalistów w zakresie zdrowia, dietetyki, kosmetologii, czy wykonać podstawowe badania profilaktyczne, np.: pomiar ciśnienia tętniczego krwi, poziomu glukozy, dwutlenku węgla, masy ciała, badanie przesiewowe w zakresie profilaktyki tętniaka aorty brzusznej, czy profilaktyki czerniaka (te dwa ostatnie badania będą dostępne dwukrotnie, żeby umożliwić dotarcie do większej ilości osób – 6 czerwca w Plazie i 8 czerwca przy Centrum Kultury).

W programie Festynu przewidziane są również liczne atrakcje, konkursy dla dzieci i młodzieży o tematyce zdrowotnej oraz profilaktyce uzależnień, gry i zabawy z nagrodami. Wydarzenie uatrakcyjnią występy artystyczne zespołów wokalno-tanecznych, pokazy karate i udzielania pierwszej pomocy.

Uroczyste zakończenie Lubelskich Dni Seniora odbędzie się 7 czerwca w Centrum Spotkania Kultur (w Sali operowej), przy Placu Teatralnym 1. O godz. 16:00 odbędzie się koncert Ireny Santor PUNKT WIDZENIA. W programie znanej i lubianej Artystki największe jej przeboje, piosenki z płyty „Kręci mnie ten świat” oraz najnowszej płyty „Punkt widzenia”. Koncert ma charakter otwarty. Od 23 maja Seniorzy mogą odbierać bezpłatne wejściówki w Wydziale Inicjatyw i Programów Społecznych przy ulicy Leszczyńskiego 23 w godzinach pracy Urzędu Miasta Lublin, do wyczerpania miejsc.

Prezydent Monika Lipińska Przewodniczącą Komisji Polityki Społecznej Związku Miast Polskich

Na ostatnim posiedzeniu Komisji Polityki Społecznej Związku Miast Polskich (20 maja 2019 r.) Monika Lipińska, Zastępca Prezydenta Miasta Lublin ds. Społecznych została wybrana na przewodniczącą komisji. Obecnie Związek Miast Polskich reprezentuje interesy ponad 300 samorządów miejskich, jest silną i skuteczną ogólnopolską organizacją integrującą miasta członkowskie wokół wspólnych celów, aktywnie angażuje się w działania wspierające samorządność oraz dąży do lepszego rozwoju polskich miast. Spotkania Komisji służą zarówno integracji samorządów, jak i tworzenia silnej, wspólnej ich reprezentacji w różnych gremiach. Duże zaangażowanie samorządów w działania Komisji to otwartość na prezentację dobrych praktyk, wymianę doświadczeń czy współpracę przy opiniowaniu i opracowywaniu stanowisk, opinii oraz zgłaszaniu wspólnych inicjatyw w poszczególnych dziedzinach. Pani Prezydent jest również członkiem Komisji Unii Metropolii Miast Polskich ds. Społecznych i została zgłoszona przez Unię Metropolii Miast Polskich, jako przedstawiciel do Rady Dostępności przy Ministrze Inwestycji i Rozwoju.

Rada Seniorów Miasta Lublin 2019-2023

W dniu 22 maja (środa), o godz. 12:00 odbędzie się pierwsze posiedzenie w nowej kadencji Rady Seniorów Miasta Lublin. Rada jest organem o charakterze konsultacyjnym, doradczym i inicjatywnym wobec władz Miasta Lublin, z którymi współpracuje we wszystkich obszarach dotyczących osób starszych. Głównym celem Rady jest reprezentowanie interesów i potrzeb osób starszych zamieszkałych na terenie miasta wobec władz Miasta Lublin. Kadencja Rady trwa cztery lata, licząc od dnia powołania jej członków.

Przedmiotem działania Rady jest w szczególności:

 • opiniowanie i konsultowanie spraw dotyczących sytuacji seniorów,
 • opiniowanie aktów prawa miejscowego dotyczących najstarszych mieszkańców miasta,
 • przedstawianie propozycji w zakresie ustalania priorytetowych zadań i prac legislacyjnych w perspektywie krótko – długookresowej na rzecz seniorów,
 • inicjowanie działań na rzecz seniorów,
 • upowszechnianie i promowanie współpracy władz samorządowych Miasta Lublin
 • ze środowiskiem działającym na rzecz osób starszych,
 • wspierania różnych form aktywności ludzi starszych,
 • dążenie do umacniania międzypokoleniowych więzi społecznych,
 • monitorowanie potrzeb seniorów zamieszkałych na terenie Lublina,
 • podejmowanie działań w zakresie przełamywania stereotypów na temat seniorów
 • i starości oraz budowanie ich autorytetu,
 • podejmowanie działań zmierzających do budowy pozytywnego wizerunku seniorów,
 • upowszechnianie wiedzy o potrzebach i prawach osób starszych.

W skład Rady Seniorów Miasta Lublin na lata 2019-2023 wchodzi 10 członków wyłonionych przez komisję wyborczą:

 1. Leszek Gęca – zgłoszony przez Towarzystwo Muzyczne im. H. Wieniawskiego w Lublinie,
 2. Alina Gucma – zgłoszona przez Zarząd Okręgowy w Lublinie Polskiego Związku Emerytów, Rencistów i Inwalidów,
 3. Wanda Jędrzejewska – zgłoszona przez Stowarzyszenie Terraz Senioras,
 4. Małgorzata Zmysłowska – zgłoszona przez Fundację Kultury Chrześcijańskiej ARTOS,
 5. Kazimiera Soszyńska – zgłoszona przez Lubelski Związek Inwalidów Narządu Ruchu,
 6. Janusz Kobylański – zgłoszony przez Naczelną Organizację Techniczną, Federacja Stowarzyszeń Naukowo-Technicznych, Rada w Lublinie,
 7. Anna Gińko-Furmanik – zgłoszona przez Fundację Rozwoju Człowieka LOGIKON,
 8. Halina Kobylarz – zgłoszona przez Fundację „Lubelski Uniwersytet Drugiego Wieku”,
 9. Elżbieta Pomorska – zgłoszona przez Towarzystwo Wolnej Wszechnicy Polskiej, Oddział w Lublinie,
 10. Piotr Nakonieczny - zgłoszony przez Fundację na Rzecz Seniorów „Bonum Vitae”.

W pracach rady uczestniczy również czterech przedstawicieli wskazanych przez Prezydenta Miasta Lublin:

 1. Alina Famares – liderka zespołu wokalnego „Pasjonatta”,
 2. Maria Laskowska-Szcześniak – specjalista w dziedzinie geriatrii,
 3. Sławomir Skowronek – Dyrektor Wydziału Inicjatyw i Programów Społecznych,
 4. Anna Złonkiewicz – emerytowany pracownik społeczny.

Przez okres 4 lat funkcjonowania Programu „Lublin Strefa 60+” wydano 17 100 Kart Seniora, które upoważniają mieszkańców Lublina w wieku powyżej 60-ciu lat do korzystania z ulg i zniżek oferowanych przez Partnerów Programu. Obecnie w Programie uczestniczą 163 podmioty. W czerwcu 2019 r. wydana zostanie V edycja Informatora zawierająca profile działalności Partnerów i opisy zniżek.

Koordynacja Lubelskich Dni Seniora:

Wydział Inicjatyw i Programów Społecznych Urzędu Miasta Lublin

ul. Leszczyńskiego 23, tel.: 81 466 30 50,

e-mail: [email protected] | www.seniorzy.lublin.eu

Komentowane

Nie dodano żadnego komentarza...
dodaj komentarz

Komentowane z fb

Ostanio opublikowane artykuły:

Nieudany start lubelskich siatkarzy
Nieudany start lubelskich siatkarzy Ekipa LUK Politechnika Lubelska w swoim pierwszym meczu w I lidze uległa APP Krispol Września 2:3.
Dwa Michały tańcowały w Sandomierzu
Dwa Michały tańcowały w Sandomierzu Gracze Motoru Lublin po raz drugi w tym sezonie wygrali ligowe spotkanie. Podopieczni Mirosława Hajdy ograli Wisłę Sandomierz po bramkach Michała Grunta i Michała Palucha.
Szkolenie policji z wykorzystaniem śmigłowca Mi-8T
Szkolenie policji z wykorzystaniem śmigłowca Mi-8T Lubelscy policjanci czwarty już raz byli organizatorami szkolenia taktyczno ? wysokościowego. W ćwiczeniach udział wzięli także funkcjonariusze Nadbużańskiego Oddziału Straży Granicznej, grupa wysokościowa Państwowej Straży Pożarnej z Lublina, ratownicy GOPR, funkcjonariusze WOT oraz mundurowi z Oddziału Prewencji w Lublinie. Podczas ćwiczeń główny nacisk położono na praktyczne doskonale umiejętności działań taktyczno ? wysokościowych z wykorzystaniem śmigłowca MI-8.
Wyszarpali wygraną
Wyszarpali wygraną Ekipa Lublinianki ramach rozgrywek IV ligi wygrała na wyjeździe z Unią Hrubieszów 4:3. Bramkę na wagę trzech punktów zdobył w doliczonym czasie gry Jarosław Milcz.
1. runda Dziecięcej Ligi #biegnijlublin
1. runda Dziecięcej Ligi #biegnijlublin Już w niedzielę 15 września br. odbędzie się 1. Runda Dziecięcej Ligi #biegnijlublin. Zapisy trwały do 13 września do godziny 15:00.

Najczęściej czytane

Reklamy

Szukam nowego domu

Cześć, jestem Gośka!
Urodziłam się w 2017 roku. Jestem radosną, młodą sunią. Uwielbiam zabawy na wybiegu zarówno z innymi psami, jak i z opiekunem. ...

Szukam nowego domu

Cześć, jestem Igus!


Schronisko jest moim domem od 16.10.2014 roku. Nie jestem zbyt wymagający. Nie narzucam się ludziom ale wystarczy zaprosić mnie do głaskania, a z przyjemnością ...

Szukam nowego domu

Cześć, jestem Pluto!

Urodziłem się w 2003 roku. Uwielbiam, gdy ktoś mnie głaszcze. Bez problemu daję zapinać się na smyczy, na której ładnie chodzę. Chwilami mogę się ...

Komentowane

Zapisz się do newslettera
Wydawca
Wydawnictwo Wspólnota
Mateusz Orzechowski
Wygnanów 20
21-306 Czemierniki
NIP: 538-117-96-41