Dziś są imieniny: Amandy, Jana, Juliana

dodane: 10-05-2019 11:15   |   wyświetleń: 190

Kongres Dwóch Unii. Debaty o Polsce i Europie

W dniach 13-15 maja Lublin stanie się centrum debaty społecznej, politycznej i samorządowej. Na odbywającym się wtedy Kongresie Dwóch Unii spotkają się intelektualiści oraz naukowcy, polscy i europejscy. Wraz z dziennikarzami, politykami i dyplomatami debatować będą nad przyszłością Unii Europejskiej. Fundamentem rozmów stanie się zawarta 450 lat temu Unia Lubelska.
Kongres Dwóch Unii. Debaty o Polsce i Europiefot. lublin.eu 

– Kongres Dwóch Unii będzie spotkaniem intelektualistów i polityków, biorących udział w kształtowaniu obrazu współczesnej Europy. Warto wspólnie zastanowić się nad przyszłością i wyzwaniami Unii Europejskiej tu w Lublinie, mieście polskim i europejskim. Doskonałym kontekstem do myślenia o przyszłości jest unia zawarta 450 lat temu w Lublinie, która stanowi ważne dziedzictwo europejskie i może być prototypem w budowaniu federacji państw i społeczeństw obywatelskich – mówi Krzysztof Żuk, Prezydent Miasta Lublin.

W 2019 roku przypada 15. rocznica wejścia Polski do Unii Europejskiej oraz 450. rocznica zawarcia Unii Lubelskiej. Miasto Lublin przypomina wyjątkowy charakter wydarzeń z 1569 r., świętując ten rok pod hasłem „Od Unii Lubelskiej do Unii Europejskiej”. Nawiązując w ten sposób do słów św. Jana Pawła II pokazuje, jak z dziedzictwa i doświadczeń Unii Lubelskiej czerpać i budować przyszłość Unii Europejskiej. W dniach 13-15 maja 2019 r. odbędą się debaty, wykłady, konferencje i spotkania dedykowane tym wydarzeniom. Swoją obecność potwierdzili eksperci zajmujący się tematyką Unii Lubelskiej oraz badacze historii Europy – między innymi prof. Robert Frost.

Kongres rozpocznie się panelem pt. „Polityka zagraniczna. Czy Rzeczpospolita Obojga narodów jest obciążeniem, czy zobowiązaniem”. Poza 450-leciem Unii Lubelskiej w roku 2019 obchodzimy także 30. rocznicę okrągłego stołu. Dyskusja, nawiązując do symboliki tych dwóch wydarzeń, będzie pretekstem do szczerej rozmowy i poszukiwania porozumienia pomiędzy różnymi wizjami polityki zagranicznej. Debatę poprowadzi dziennikarz „Gazety Wyborczej” Paweł Wroński, autor wywiadu z prof. Jerzym Kłoczowskim O Unii Lubelskiej i Unii Europejskiej (1998). Panel jest przygotowywany we współpracy z „Gazetą Wyborczą”.

14 maja rozpocznie się Sesja Europejskiego Znaku Dziedzictwa „Święto dwóch unii – od Unii Lubelskiej do Unii Europejskiej”, na którą zaproszeni zostali profesorowie historycy z Polski, Litwy, Białorusi, Ukrainy, Wielkiej Brytanii oraz przedstawiciele 38 depozytariuszy Znaku Dziedzictwa Europejskiego z całej Europy. Drugi dzień Kongresu poświęcony będzie historii podpisania unii, analizie uwarunkowań i podstaw zawarcia Unii Lubelskiej, przyjętych zasad, jej skutków oraz trwałości. Wydarzenie zostało przygotowane przez Biuro Miejskiego Konserwatora Zabytków.

15 maja odbędą się dwie sesje naukowe. Pierwsza odbędzie się konferencja „Wspólnotowość i samorządność” organizowana przez Wydział Politologii Uniwersytetu Marii Curie Skłodowskiej w Lublinie. Wezmą w niej udział politolodzy i politycy. Konferencja będzie się składać z sesji „Europa w brutalnym świecie”, „Oblicza intelektualne Europy Środkowej i Wschodniej” oraz „Samorządowe tradycje dwóch Unii”. Po sesjach odbędzie się dyskusja na temat historii samorządów w Polsce i na Litwie oraz przekształceń samorządów w państwach Europy Środkowej i Wschodniej. Uczestnicy zastanowią się nad obecną kondycją i problemami wspólnoty.

Tego samego dnia (15 maja) o godz. 15:00 rozpocznie się sesja „Lublin z czasów Unii Lubelskiej” W programie przewidziano wystąpienia, które na podstawie badań konserwatorskich, architektonicznych i archeologicznych pokazują gotycką przeszłość wielu zabytków lubelskich w tym m. in. kościołów klasztornych oo. bernardynów, dominikanów, ss. Brygidek oraz pierwszego parafialnego kościoła Lublina p.w. św. Michała. Sesja będzie także okazją do zaprezentowania malarskiego przedstawienia architektury Lublina (świeckiej i sakralnej) z końca XVI wieku, znajdującej się w kamienicy przy Rynku 8 i zagospodarowania obecnej ulicy Krakowskie Przedmieście w okresie średniowiecza. Sesja została zorganizowana przez Lubelskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków i Lubelski Oddział Stowarzyszenia Konserwatorów Zabytków.

Na wszystkie wydarzenia wstęp jest wolny.

Na wszystkie wydarzenia wstęp jest wolny.

Organizatorzy:

Miasto Lublin, Wydział Politologii Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie, Biuro Miejskiego Konserwatora Zabytków w Lublinie, Lubelski Wojewódzki Konserwator Zabytków

Partnerzy:

Centrum Kultury w Lublinie, Klasztor oo. Dominikanów w Lublinie, Muzeum Lubelskie w Lublinie

Archiwum Główne Akt Dawnych, Gazeta Wyborcza w Lublinie

Patronat: Archiwa Państwowe

Patronat medialny: Onet.pl

PROGRAM KONGRESU DWÓCH UNII

13 maja

17:00 | Otwarcie Kongresu

Miejsce: Centrum Kultury w Lublinie, ul. Peowiaków 12

Wykład inauguracyjny: Unia Lubelska - narodziny i współczesność Europy Środkowo-Wschodniej | prof. Mirosław Filipowicz - Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II

Debata: Polityka zagraniczna. Rzeczpospolita Obojga Narodów jest obciążeniem czy zobowiązaniem?

Paneliści:

 • dr Marcin Kędzierski (główny ekspert Centrum Analiz Klubu Jagiellońskiego),
 • prof. UMCS Waldemar Paruch (Centrum Analiz Strategicznych w Kancelarii Premiera RP, UMCS)
 • Katarzyna Pełczyńska-Nałęcz (Ambasador Polski w Federacji Rosyjskiej w latach 2014-2016)
 • Bartłomiej Sienkiewicz (Minister Spraw Wewnętrznych w latach 2013-2014)

Moderator: Paweł Wroński, dziennikarz „Gazety Wyborczej”

14 maja

8:30 | „Święto dwóch unii – od Unii Lubelskiej do Unii Europejskiej” - Sesja Europejskiego Znaku Dziedzictwa

Miejsce: Centrum Kultury w Lublinie, ul. Peowiaków 12,

Organizator: Biuro Miejskiego Konserwatora Zabytków

Wykłady inauguracyjne:

 • 9:15 „Unia Lubelska w historiografii litewskiej” – Prof. Jūratė Kiaupienė – Litewski Instytut Historyczny (Wilno)
 • 9:45 „Unia Lubelska w historiografii polskiej” – Prof. Ryszard Szczygieł – Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej (Lublin)
 • 10:15 „Unia Lubelska: Wczoraj, Dzisiaj, Jutro” – Prof. Robert Frost – Uniwersytet w Aberdeen (Aberdeen)

Moderator: prof. Krzysztof Pietkiewicz – Uniwersytet Adama Mickiewicza w Poznaniu

11:15-13:00 - I panel historyczny
Paneliści:

 • doc. Natalia Biłous – Uniwersytet Narodowy „Akademia Kijowsko-Mohylańska (Kijów)
 • doc. Hienadź Sahanovich – Europejski Uniwersytet Humanistyczny w Wilnie, Uniwersytet Warszawski
 • prof. Marek Ferenc – Uniwersytet Jagielloński
 • prof. Andrzej Zakrzewski – Uniwersytet Warszawski
 • prof. Zigmundas Kiaupa – Uniwersytet Wileński

Moderator: prof. Krzysztof Pietkiewicz – Uniwersytet Adama Mickiewicza w Poznaniu

II panel historyczny: Dziedzictwo Kulturowe Rzeczpospolitej Obojga Narodów. Dziedzictwo, które jednoczy czy dzieli?

 • 14:00-14:20 - Wprowadzenie: „Wielokulturowość – wartość czy wektor współczesności?” Prof. Iwona Hofman – Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej (Lublin)
 • 14:20-14:40 - „Kłopotliwe Wielkie Księstwo Litewskie: wojny pamięci i zapomnienia” dr Kristina Sabaliauskaitė, historyk sztuki, pisarka (Wilno-Londyn)

Moderatror: Katarzyna Janowska – onet.pl

Paneliści:

 • JE Eduardas Borisovas – Ambasador Republiki Litewskiej w Rzeczypospolitej Polskiej
 • dr Kristina Sabaliauskaitė, historyk sztuki, pisarka (Wilno-Londyn)
 • Krzysztof Hetman – poseł do Parlamentu Europejskiego
 • prof. Dariusz Chemperek – Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej (Lublin)
 • Stasys Eidrigevičius – artysta malarz

Znak Dziedzictwa Europejskiego – Wizyta studyjna

16:30 - Przejście barwnego korowodu Fundacji Belriguardo, początek korowodu pod pomnikiem Unii Lubelskiej
 

15 maja

8:30-10:45 | Spotkanie depozytariuszy Znaku Dziedzictwa Europejskiego (wydarzenie zamknięte)

Miejsce: Lublin, Centrum Kultury - Oratorium / ul. Peowiaków 12
 

10:00 | Konferencja „Wspólnotowość i samorządność”

Miejsce: Trybunał Koronny w Lublinie, ul. Rynek 1 oraz Wydział Politologii Uniwersytetu Marii Curie Skłodowskiej w Lublinie, plac Litewski 3,

Organizator: Wydział Politologii Uniwersytetu Marii Curie Skłodowskiej w Lublinie

10:00-11:30 | Debata „Europa w Brutalnym Świecie” | Trybunał Koronny

Prelegenci:

 • prof. Didier Francfort (Uniwersytet w Nancy), Jerzy Kuczkiewicz („Le Soir”),
 • prof. dr hab. Iwona Hofman (Uniwersytet Marii Curie Skłodowskiej),
 • dr Jolanta Kurska (Fundacja im. Bronisława Geremka),
 • ks. prof. Alfred Wierzbicki (Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II)

9:30-11:30 | Debata przy współudziale Instytutu Europy Środkowej „Oblicza intelektualne Europy Środkowej i Wschodniej” | Wydział Politologii (aula im. Ignacego Daszyńskiego)

Moderatorzy:

 • dr hab. Beata Surmacz, prof. UMCS, dyrektor Instytutu Europy Środkowej w Lublinie
 • prof. KUL Tomasz Stępniewski, Instytut Europy Środkowej w Lublinie

12:00-13:30 | „Samorządowe tradycje Europy dwóch unii” | Wydział Politologii (aula im. Ignacego Daszyńskiego)

Moderator: prof. dr hab. Stanisław Michałowski -Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej

 • „Samorząd szlachecki od XVI do XVIII wieku w Rzeczypospolitej” - prof. dr hab. Henryk Gmiterek, Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej
 • „Samorząd miejski w Rzeczypospolitej Obojga Narodów” - prof. dr hab. Ryszard Szczygieł, Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej
 • „Samorząd terytorialny w Europie Zachodniej” - dr Katarzyna Radzik-Maruszak, Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej
 • „Rola samorządu terytorialnego w transformacji ustrojowej państw Europy Środkowej i Wschodniej” - prof. dr hab. Jacek Wojnicki, Uniwersytet Warszawski

15:00 | „Lublin z czasów Unii Lubelskiej”

Miejsce: Trybunał Koronny w Lublinie,

Organizator: Lubelski Wojewódzki Konserwator Zabytków

 • 15:00-15:10 - dr Dariusz Kopciowski – Lubelski Wojewódzki Konserwator Zabytków
 • 15:10-15:35 - dr Andrzej Frejlich, Jagiellońska kaplica Trójcy Świętej pomiędzy średniowieczem a nowożytnością - Muzeum Lubelskie
 • 15:35-16:00 - dr hab. Irena Rolska prof. KUL, Malarskie przedstawienie gotyckiego Lublina w kamienicy Lubomelskich - Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II
 • 16:00-16:25 - Krzysztof Mucha, Gotycka przeszłość fary św. Michała w Lublinie – Servodata Elektronik
 • 16:25-16:50 - dr Krzysztof Janus, Kościół bernardynów w Lublinie przed 1569 rokiem. Synteza wyników badań – Politechnika Lubelska
 • 17:10-17:35 - Barbara Stolarz, Późnogotycki wystrój malarski bazyliki oo dominikanów w kontekście nowych odkryć – Wojewódzki Urząd Ochrony Zabytków w Lublinie
 • 17:35-18:00 - dr Rafał Niedźwiadek, Obszar Krakowskiego Przedmieścia w okresie średniowiecza - archeolog
 • 18:00-18:25 - dr Dariusz Kopciowski, Jagiellońska fundacja świątyni brygidów i brygidek lubelskich - Lubelski Wojewódzki Konserwator Zabytków

Komentowane

Nie dodano żadnego komentarza...
dodaj komentarz

Komentowane z fb

Ostanio opublikowane artykuły:

Żużlowcy dali radę, udany debiut „Griszy”
Żużlowcy dali radę, udany debiut „Griszy” W meczu 6. kolejki PGE Ekstraligi Speed Car Motor Lublin wygrał z ekipą Get Well Toruń 48:42. Bohaterem spotkania został debiutujący w zespole gospodarzy Grigorij Łaguta.
Ograli u siebie lidera
Ograli u siebie lidera Piłkarze Motoru stanęli na wysokości zadania i w meczu na szycie pokonali Podhale Nowy Targ 3:2. Goście kończyli mecz w dziewiątkę po czerwonych kartkach Mianowanego i Barana.
Podpalacz już w rękach policji
Podpalacz już w rękach policji Policjanci z Wydziału dw. z Przestępczością Przeciwko Mieniu zatrzymali 44 latka, który odpowiadał będzie za podpalenia samochodów. Do pożarów zaparkowanych na lubelskich ulicach aut doszło w maju. Straty na szkodę pokrzywdzonych szacowane są na kwotę blisko 200 tys. zł.
VIII Lubelskie Dni Seniora 3-7 czerwca
VIII Lubelskie Dni Seniora 3-7 czerwca Podczas tegorocznej edycji Lubelskich Dni Seniora, organizowanych w dniach 3-7 czerwca, mieszkańcom Lublina proponujemy udział w ponad 300 wydarzeniach. Punktem kulminacyjnym wydarzeń będzie koncert Ireny Santor w Centrum Spotkania Kultur, który uroczyście zakończy Dni Seniora w Lublinie.
120 lat lubelskich wodociągów
120 lat lubelskich wodociągów Premiera książki autorstwa profesora Stanisława Michałowskiego, jubileuszowy Dzień Otwarty, wodociągowa spartakiada ? tak lubelski MPWiK świętuje jubileusz 120-lecia.

Najczęściej czytane

Poziomka podbija internet. Już okrzyknęli go nowym królem
Poziomka podbija internet. Już okrzyknęli go nowym królem
Powiat lubartowski: Krzysztof mówi, że ma słowiańską duszę i za kołnierz nie wylewa. A filmiki, jak to robi, mają w internecie w sumie blisko osiem mln odsłon. Jego kanał na YouTube obserwuje już blisko 250 tys. osób. Najpopularniejszy film - jak pije denaturat - ma grubo ponad 1,3 mln odsłon.
Reklamy

Szukam nowego domu

Cześć, jestem Gośka!
Urodziłam się w 2017 roku. Jestem radosną, młodą sunią. Uwielbiam zabawy na wybiegu zarówno z innymi psami, jak i z opiekunem. ...

Szukam nowego domu

Cześć, jestem Igus!


Schronisko jest moim domem od 16.10.2014 roku. Nie jestem zbyt wymagający. Nie narzucam się ludziom ale wystarczy zaprosić mnie do głaskania, a z przyjemnością ...

Szukam nowego domu

Cześć, jestem Pluto!

Urodziłem się w 2003 roku. Uwielbiam, gdy ktoś mnie głaszcze. Bez problemu daję zapinać się na smyczy, na której ładnie chodzę. Chwilami mogę się ...

Komentowane

Zapisz się do newslettera
Wydawca
Wydawnictwo Wspólnota
Mateusz Orzechowski
Wygnanów 20
21-306 Czemierniki
NIP: 538-117-96-41
Redakcja
REDAKCJA mail główny:
[email protected]
Reklama
#ST(reklama)